به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

برخورد جدی با متخلفان قطع درختان

تاریخ انتشار: 02 اکتبر 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

برخورد جدی با متخلفان قطع درختان
قطع غیرعلمی درختان بهتر است یا زیرزمینی کردن خطوط

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر جهت بررسی و ممانعت از قطع درختان کهنسال درشهر جلسه ایی با حضورحمیدازموده شهردار بهشهر، اکبر فخاریان رییس شورای اسلامی بهشهر،کلا ته رییس توزیع برق شهرستان بهشهرومسئولان واحدهای مرتبط شهرداری برگزار گردید.
حمیدآزموده شهردار بهشهردراین نشست با اشاره به اینکه سیاست ما در همکاری قانونی با دولتهای خدمات رسان است عنوان داشته است:
هر گونه قطع و جابجایی اشجارمنوط به اخذ مجوزلازم ازکمیسیون مربوطه و ارائه توجیهات فنی به کارشناسان شهرداری میباشد وبهتر است به جای قطع غیرعلمی درختان در سطح شهر به فکرزیرزمینی کردن خطوط انتقال به خصوص دکل های انتقال برق فشار قوی باشیم و با اجرای این برنامه بسیاری از آلودگیهای بصری در شهر مرتفع خواهد شد.
شهرداربهشهربا اشاره به ماده ۶ قانون عنوان داشته است :
هرکس درختان را عالما وعامدا و بر خلاف قانون قطع کنند و یا موجب از بین رفتن آن را فراهم آورد مشمول جبران خسارات نقدی خواهد شد و به منظور ممانعت از برخورد شاخ های درختان با کابل برق راه اصلی ، تخریب و نابودی فضای سبز نیست بلکه می بایست با استفاده از اعتبارات خود نسبت به اجرای طرح‌های کابل زمینی درسطح شهر اقدام کنند ولی ظاهرا تاکنون این امرمحقق نشده است و بصورت پنهانی و بدون هرگونه اخذ مجوزی به این کار روی آوردند و متاسفانه مسئولان برق که می بایست در خصوص طرحهای تخصصی نهایت تلاش را بکار باعث آسیب جدی به درختان کهنسال و قدیمی شهرشده اند و در صورت مواجه شدن مجدد با این موضوع چه ازسوی دستگاهها و یا از سوی شهروندان ، برابرقانون و مقررات بسیارجدی با آنان برخورد خواهیم کرد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ