معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز:

معیارهای عمرانی و اجتماعی پروژه میدان بزرگ آذربایجان توامان مورد توجه قرار می گیرد...

تاریخ انتشار: 04 اکتبر 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهریار نیوز: معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز ، توجه همزمان به معیارهای عمرانی و اجتماعی پروژه میدان بزرگ آذربایجان را یکی از ضروریات برشمرد.
به گزارش شهریار، محبوب عبداله پور، ضمن تاکید بر اهمیت پروژه میدان بزرگ آذربایجان، خاطرنشان کرد: این پروژه، علاوه بر تبادل ترافیکی، وظیفه معماری هم دارد؛ بخشی که هم اکنون در آن مکان در حال اجرا است، فقط وظیفه ترافیکی را به انجام می رساند.
وی به الزاماتی که باید در مسابقه طراحی معماری برای میدان آذربایجان لحاظ شود، اشاره کرد و گفت: در جلساتی که در کمیسیون عمران شورای شهر تبریز داشتیم، بر مدور بودن میدان تاکید شده است. از طرفی همجواری میدان آذربایجان با فرودگاه تبریز هم، موجب شده محدودیت ارتفاع در اجرای المان های میدان داشته باشیم و حداکثر ارتفاع مجاز برای طرح ها و المان ها میدان، ۱۲متر باشد.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز افزود: میدان آذربایجان از لحاظ تاریخی هم حائز اهمیت است و بر اساس روایت های تاریخی، چند نبرد مهم در این محدوده روی داده که در نظر گرفتن این ویژگی، یکی دیگر از الزامات طراحی برای بدنه این میدان است.
عبداله پور همچنین نقش برجسته ترافیکی این میدان را یادآور شد و اضافه نمود: وجود ایستگاه های متعدد مترو، تاکسی و اتوبوس در حاشیه میدان هم باید در طراحی این پروژه منظور گردد.
وی تصریح کرد: ساخت المانی در شان تبریز و بدنه سازی اطراف میدان، از دیگر موارد مهمی است که باید مورد نظر طراح قرار گیرد.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز، در زمینه عملیات در حال اجرا در این میدان نیز گفت: در حال حاضر، احداث تقاطع های چهارسویه میدان در حال اجرا است و امیدواریم با طراحی مناسب، در کنار میدان آذربایجان، پل اجی چای و پل بلوار خلبان را نیز با طرحی زیبا و در خور، اجرا کنیم.

چاپ چاپ