لزوم مشارکت شهروندان در کاهش هزینه های جاری اداره شهر
شهردار منطقه هفت قم عنوان کرد:

لزوم مشارکت شهروندان در کاهش هزینه های جاری اداره شهر

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

برای پیشبرد اهداف طرح تفضیلی و سرعت بخشی به اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی، ضروری است هزینه های جاری اداره شهر کاهش یابد.
واحد خبر شهرداری منطقه هفت : علیرضا اقبالیان با طرح درخواست همکاری از شهروندان در کاهش هزینه های جاری اداره کردن شهر ، آن را زمینه ساز پیشبرد اهداف طرح تفضیلی و همچنین اجرا و سرعت بخشی به پروژه های عمرانی و خدماتی و توجه بیشتر به مسائل فرهنگی شهر دانست .
وی افزود: با رکود ساخت و ساز مسکن در کشور ، آمار صدور پروانه نیز در شهر ها به شدت کاهش یافته که تاثیر مستقیمی در درآمد ها دارد.
شهردار منطقه هفت ادامه داد : یکی از روشهای موثر در مدیریت شهری در وضعیت موجود ، کاهش هزینه های جاری است که بخشی از آن را می توان با کمک شهروندان عملیاتی نمود .
پیاده سازی فرهنگ جمع آوری زباله های خانگی ، تفکیک زباله در مبدا، نگهداری از فضای سبز ، رعایت نظافت شهری ، عدم رهاسازی فاضلاب های خانگی و صنفی در نهرهای خیابانها از موارد مهمی بود که اقبالیان در این خصوص به آنها اشاره نمود.
وی ادامه داد : بی شک مدیریت یک شهر بدون همکاری و مشارکت شهروندان، کاری نشدنی است و شهروندان باید نسبت به شهر و فضاهای عمومی و معابر تعلق خاطر بیشتری داشته باشند.
اقبالیان در خصوص ساز و کار اجرای طرحهای کاهش هزینه های جاری شهری پیشنهاد داد: کمیته های مردمی با محوریت مساجد و ستاد های امر به معروف پایگاه های بسیج تشکیل و با مسئولین مدیریت شهری در خصوص اجرای و پیاده سازی این طرحها تبادل نظر و تقسیم کار نمایند.#

چاپ چاپ