تاریخ انتشار: 04 اکتبر 2015 - اخبار

دانش آموزان غرب تهران همیار محیط زیست شدند

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه۵ با اشاره به اهداف ورویکردهای مدیریت شهری دراستقرار توسعه پایدار شهری از اجرای طرح همیار محیط زیست درمدارس غرب تهران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ،رضا مددی ،معاون امورشهری ومحیط زیست منطقه گفت: بخش عمده ای از عوامل تخریب محیط زیست رفتارهای نادرست زیست محیطی در جامعه شهروندی است ودر همین راستا مدیریت شهری انتقال مفاهیم آموزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود : درهمین راستا طرح همیار محیط زیست با هدف ایجاد بستر آموزش وفرهنگسازی در مدارس غرب تهران اجرا می شود.

به گفته مددی مهمترین اولویت‌های مورد توجه در حوزه محیط زیست مدیریت آلودگی هوا،‌مدیریت آلودگی آب و کاهش تولید فاضلاب، مدیریت و کاهش تولید پسماند و مدیریت آلودگی خاک،‌مدیریت مصرف آب، مدیریت مصرف انرژی،حفاظت از تنوع زیستی و گسترش فضای سبز است.

وی با بیان اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی طرح همیاران محیط زیست شهری ویژه کودکان و نوجوانان در حال اجرا است گفت:در این طرح دانش‌آموزان با آموختن روش‌های صحیح پاسدای از محیط زیست آشنا شده وفرهنگ‌سازی و نهادینه شدن اصول پاسداری از منابع طبیعی در بین دانش آموزان ترویج داده می شود.

معاون شهردار منطقه تصریح کرد: برگزاری جشنواره آثار دانش آموزان در موضوعات مختلف محیط زیستی در قالب عکس ،فیلم کوتاه وکاریکاتوراز دیگر برنامه های پیش بینی شده است .

چاپ چاپ