با هدف کاهش هزینه های عمرانی ؛

اجرای سیستم مدیریت روسازی معابر در بخش مرکزی شهر تهران آغاز شد...

تاریخ انتشار: 04 اکتبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون فنی و عمران منطقه۱۱ ازفراهم نمودن مقدمات بهره برداری از سامانه سیستم مدیریت روسازی معابر RPMS)) در اولویت کاری منطقه ۱۱ خبر داد.
محمد علی شاه حسینی معاون فنی و عمران منطقه ۱۱ با اعلام این خبر اظهار داشت: ترمیم و نگهداری و بهسازی راه ها ، دارای هزینه های بسیار بالایی بوده که این هزینه باید در زمان مطلوب و بهینه صرف و در غیر این صورت عملیات ترمیم و نگهداری غیر اقتصادی خواهد بود. لذا جهت مدیریت و نگهداری روسازی معابر در سطح و کیفیت قابل قبول، نیاز به یک سیستم پشتیبانی مدیریت است.
وی با اشاره به این که سیستم مدیریت روسازی (RPMS)یک روش منسجم برای روش های نگهداری، تعیین اولویت­ها و زمان بهینه برای تعمیرات از طریق پیش بینی وضعیت روسازی در آینده است؛ افزود: سیستم مدیریت روسازی ابزاری ست که به مدیران در دستیابی به سیاست های اقتصادی کارا برای ایجاد، ارزیابی و نگهداری روسازی ها در شرایط مطلوب خدمت دهی کمک می کند.
او افزود: در سال جاری موضوع ضرورت اجرایی شدن سامانه مدیریت معابردر سطح مناطق شهرداری تهران درکمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران مطرح و با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در سه منطقه به صورت پایلوت اجرا شده است.
شاه حسینی با اشاره به این که شهرداری منطقه ۱۱ فراهم نمودن مقدمات بهره برداری از سامانه فوق را در اولویت کاری قرارداد است؛ گفت: مزایای استفاده از سامانه RPMS شامل ایجاد بانک اطلاعات و مولفه های لازم برای مدیریت روسازی ، سیستم (RPMS) سیستمی پشتیبان و کامل برای تصمیم گیری و مدیریت در امر نگهداری روسازی معابر از طریق داشتن داده های صحیح و گزارشات جامع ، کاهش هزینه های ترمیم و نگهداری است.

چاپ چاپ