نظام مهندسی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را مطالبه کند/کارکرد نظام مهندسی به توزیع برگه های نظارت تنزل کرده
عضوکانون فارغ التحصیلان معماردانشگاه تهران:

نظام مهندسی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را مطالبه کند/کارکرد نظام مهندسی به توزیع برگه های نظارت تن...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

عضوکانون فارغ التحصیلان معماردانشگاه تهران با انتقاد ازکم کاری سازمان نظام مهندسی در تحقق قانون اصلاح الگوی مصرف درساختمانها اظهار داشت: به رغم آنکه سازمان نظام مهندسی توجه به کاهش مصرف انرژی را به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان متبوع خود قرار داده اما درعمل این مهم هنوز اجرایی نشده واین سازمان‌ها به عنوان بزرگترین تشکیلات مهندسی، فعالیت حداکثری درنهادینه کردن اصول وضوابط فنی ساخت وساز نداشته است.
مهندس محسن چراغی درحاشیه مراسم افتتاح دومین ساختمان خورشیدی درشمال غرب تهران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: نظام مهندسی به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای که رسالت اصلی اش ارتقای کیفیت ساخت و سازها ست می بایست مطالبه گر اجرای ضوابط علمی و فنی ساخت وسازها باشد اما تمرکز این سازمان برمسایل ثانویه باعث غفلت از رسالتهای اصلی خود شده است.
این فعال حوزه ساخت وساز ادامه داد: سازمان‌های نظام مهندسی با هدف توسعه ساخت و ساز شهری، ارتقا ایمنی و بهداشت و رفاه حال شهروندان براساس مقررات ملی ساختمان و نظامات اداری، تشکیل شده تا نظارت کافی بر حوزه ساخت و ساز کشور انجام گیرد و با این رویکرد انتظار می رود که این سازمان اهتمام جدی در تحقق تکالیف قانونی خود داشته باشد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف گفت: دراین ماده قانونی تاکید شده ، در اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ؛ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان را با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
وی با بیان اینکه باتوجه به تدوین قانون اصلاح الگوی مصرف که حاصل ساعتها کارکارشناسی بوده لازم است که نهادهای مرتبط با ساخت وساز ومخصوصا سازمان نظام مهندسی آن را مطالبه کنند اظهارداشت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی به عنوان حرفه ای ترین تشکل در عرصه ساخت وساز به جای پرداختن به مسایل اصلی صنعت ساختمان،توان وهدف خود را به تقسیم برگه های نظارت و توزیع کار متمرکز کرده است.
این فعال حوزه مهندسی خاطرنشان کرد: نظام مهندسی به عنوان یک تشکیلات حرفه ای در صنعت ساختمان که دغدغه افزایش کیفیت ساخت وساز را دارد می بایست مطالبه گر اصلی قانون اصلاح الگوی مصرف که تهیه آن حاصل ساعتها کار کارشناسی بوده باشد.
عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه تهران پرداختن به مسایل ثانویه سبب تنزل وتضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی شده است تاکید کرد: نظام مهندسی به منظورافزایش کیفیت ساخت وسازها سیستم ارجاع کار نظارت را به صورت نادرست اجرایی کرده که این شیوه معیوب سبب ایجاد نارضایتی دربین مالکان و مهندسان شده است.

چاپ چاپ