تاریخ انتشار: 05 اکتبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها

معاون امور مالی شهردار ی منطقه ۶ مطرح کرد تنها ۲۰ درصد دولتی ها عوارض دادند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور مالی شهردار ی منطقه ۶ خبر داد: در حالی که سهم پرداخت عوارض اهالی منطقه ۶ به ۷۰ درصد می رسد، دولتی ها فقط ۲۰ درصد عوارض را دادند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ، مهدی اسدبیگی با بیان این که دولت ۲۰ درصد و مردم ۷۰ درصد عوارض خود را در منطقه ۶ پرداخت کرده اند، خاطر نشان کرد: در منطقه ۶ پرداخت های ارگانی و سازمانی تنها حدود ۲۰ درصد است، آن هم در منطقه ای که بیشترین واحدهای دولتی یا وابسته به دولت در آن وجود دارد.
این در حالی است که در منطقه ۶ مودیان و شهروندان عام با شهرداری همکاری لازم را دارند، سال پیش ۷۰ درصد مطالبات شهرداری از سوی اهالی دریافت شده است. مردم ما به اهمیت پرداخت عوارض پی برده اند و می دانند هزینه ای که پرداخت می کنند برای رفاه و آسایش خودشان صرف می شود.
به گفته معاون امور مالی شهردار ی منطقه ۶، «درصد کمی از دولتی ها یا سازمان ها و نهادهایی که وابستگی به یک نهاد دولتی دارند سالانه عوارض خود را پرداخت می کنند. همه نهادها باید برای پرداخت عوارض خود مراجعه کنند، چون شهرداری هیچ معافیتی در بحث درآمدهای پایدار برای هیچ نهادی ندارد.»
وی با تاکید بر این که هیچ یک از واحدهای دولتی سطح شهر معاف از پرداخت درآمدهای نوسازی و پسماند نیستند، یادآور شد: براساس مصوبات موجود هیچ یک از واحدهای دولتی سطح شهر معاف از پرداخت درآمدهای نوسازی و پسماند نیستند. تمام واحدها براساس صنفی که استفاده می کنند، باید هزینه های نگهداشت شهر را بدهند. نهادهای دولتی یا وابسته به دولت هم از این بحث مستثنی نیستند.
طبق گفته اسدبیگی، برآورد شهرداری این است که تا پایان امسال ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان از محل عوارض وصول شود که باتوجه به بافت منطقه (درصد مسکونی و اداری) ۳۰ درصد آن را دولتی ها پرداخت می کنند و ۷۰ درصد را مردم اما اگر همه عوارض شان را پرداخت کنند، یعنی صددرصد مطالبات شهرداری پرداخت شود این رقم ۳ برابر خواهد بود.

چاپ چاپ