به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15

چهار پل بزرگراه امام علی (ع) در منطقه ۱۵ به نام شهدای استانها تابلوکوبی شد...

تاریخ انتشار: 05 اکتبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۱۵ از تابلوکوبی چهار پل بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه ۱۵ به نام شهدای استانها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، دکتر انجمنی با اعلام مطلب فوق افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از تابلوی نامگذاری پل های قرار گرفته بر روی بزرگراه امام علی (ع) رونمایی شد.
به گفته وی براین اساس ۴ تقاطع امام علی (ع) و خیابان خاوران به نام شهدای استان مازندران، امام علی با خیابان شهید قربانی به نام شهدای استان مرکزی، امام علی(ع) و خیابان ابراهیمی به نام شهدای استان هرمزگان و تقاطع امام علی(ع) با خیابان شهید رضایی به نام شهدای استان همدان تابلوکوبی شد.
شایان ذکر است براساس این مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تمامی پل های واقع در این بزرگراه با تابلوهای همسان به نام شهدای استانهای کشور تابلوکوبی شد.

چاپ چاپ