مدیرمطالعات وبرنامه ریزی شرکت اتوبوسرانی اصفهان:

راه اندازی نخستین خط ویژه اتوبوس رانی برای سرویس دهی به دانش آموزان مدارس اصفهان...

تاریخ انتشار: 05 اکتبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اولین خط ویژه اتوبوس رانی برای سرویس دهی به دانش آموزان مدارس به صورت آزمایشی ازخیابان مفتح(ملک شهر) تا میدان جمهوری و بالعکس در اصفهان راه اندازی شد.
مدیرمطالعات وبرنامه ریزی شرکت اتوبوسرانی اصفهان؛ بااشاره به اینکه امسال با مطالعات صورت گرفته برروی شبکه خطوط صورت گرفت تصمیم به طراحی خطوط ویژه برای دانش آموزان کرده ایم گفت: با توجه به مختلط بودن خطوط و مشکلاتی که برای دانش آموزان وجود دارد اقدام به طراحی خطوط ویژه در این زمینه نموده ایم.
به گزارش روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی اصفهان،علیرضا آقاسی، بااشاره به اینکه برای اولین بارخط اتوبوس رانی مدارس دراصفهان راه اندازی شده است بیان داشت:این طرح برای ایستگاههای اجرایی شده است که دانش آموزان حداقل۲۰۰تا۳۰۰ مترفاصله تا ایستگاه داشته باشد .
وی اضافه کرد: در این طرح مدارس را شناسایی کرده ایم تا دانش آموزان را از این ایستگاهها به سمت مدارس سرویس دهی نمایند.
وی تاکید کرد:اولین خط اتوبوس رانی برای سرویس دهی به دانش آموزان مدارس به صورت آزمایشی ازخیابان مفتح-مطهری؛ ملک شهر، میدان شهید علیخانی ، خیابان گلخانه خانه اصفهان ، تابلو خانه اصفهان،خیابان امام خمینی، میدان جمهوری و بالعکس است.
وی بااشاره به اینکه این خط به صورت اختصاصی برای دانش آموزان است و دانش آموزان و دانشجویان نیز از آن بهره مند می شوند ادامه داد: دراین اتوبوس ها دانش آموزان دختر وپسرحضوردارند و درهفته اول دانش آموزان به صورت رایگان ازاین سرویس استفاده کردند .
آقاسی؛ بااشاره به اینکه ساعت کاری این سرویس ها ازساعت ۶:۴۵ تا۸ صبح و از ساعت۱۲ تا۱۴ عصر به فاصله ۵ تا۱۰ دقیقه است اظهارداشت: ۸دستگاه اتوبوس برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مشغول ارائه خدمت به دانش آموزان می باشد.
مدیرمطالعات وبرنامه ریزی شرکت اتوبوسرانی اصفهان؛ بیان داشت:ازهفته آینده والدین دانش آموزان می توانند برای ثبت نام و دریافت کارتهای سالیانه تحصیلی این سرویس ها به شرکت اتوبوسرانی مراجعه کنند و یا بااستفاده ازهمان اصفهان کارت های موجود نسبت به پرداخت هزینه خود اقدام کنند.
وی گفت: استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است به گونه ای که حتی والدین نیزازاین سرویس ها استفاده می کنند.
وی افزود: والدین بهتر است برای استفاده دانش آموزان خود از این خط که فعلا به صورت آزمایشی در اصفهان به اجرا درآمده است کارتهای مدت دارحمل و نقل خریداری نمایند.

چاپ چاپ