طراحی رایگان نمای ساختمان های واقع در بافت فرسوده
شهردار منطقه 10 خبر داد؛

طراحی رایگان نمای ساختمان های واقع در بافت فرسوده

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۱۰ گفت: نمای ساختمان های واقع در بافت فرسوده به صورت رایگان توسط کارشناسان و مهندسان طراحی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، فرامرز عظیمی شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر با اشاره به فعالیت ۵ دفتر خدمات نوسازی برای تشویق و ترغیب مالکان برای نوسازی در منطقه گفت: طراحی نماهای ساختمان های واقع در بافت فرسوده در چهارچوب مقررات برای جلوگیری از ناهمگونی و اغتششات بصری در حال اجراست و در صورت عدم رعایت طبق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.
وی یادآور شد: یکسان سازی نمای شهری جزو حقوق شهروندی است و صدور پروانه های ساختمانی بعد از این منوط به تایید نقشه های نما است.
شهردار منطقه یادآور شد: برای ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق شهروندان و تحمیل بار مالی کمتر به مالکان بافت های فرسوده این موضوع با همکاری دفاتر خدمات نوسازی به صورت رایگان در دست اجراست.

چاپ چاپ