تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - انتصاب ها

برگزاری مراسم معارفه مدیر مالی جدید شهرداری احمدآباد مستوفی...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مراسم معارفه مدیر مالی جدید شهرداری احمدآباد مستوفی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری احمدآباد مستوفی، در این مراسم که در سالن کنفرانس شهرداری برگزار شد، محمد علی مرواری، به عنوان مدیر مالی جدید شهرداری معرفی و مشغول به کار شد.
گفتنی است محمد علی مرواری، از نیروهای مجربی است که سابقه سالیان طولانی کار در حوزه مالی از جمله در شهرداری های مختلف را داراست و به تازگی با حکم عباس نعمت زاده، شهردار احمدآباد مستوفی به این سمت منصوب شده است.
شایان ذکر است، علی محمد پناه، مشاور شهردار، فاطمه رضایی، معاون مالی اداری و معاونین خدمات شهری و عمرانی و مدیران شهرداری در این مراسم حضور داشتند.

چاپ چاپ