طی حکمی از طرف مهندس مولائی سرپرست شهرداری میاندوآب

انتصاب مهندس شمس الدین نجفیان به عنوان معاون عمرانی و خدمات شهری شهرداری میاندوآب...

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - انتصاب ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

بدین وسیله طی حکمی از طرف
مهندس مولائی سرپرست شهرداری
میاندوآب آقای مهندس شمس الدین نجفیان
به عنوان معاون عمرانی و خدمات
شهری شهرداری منصوب شدند.

چاپ چاپ