اولین رویداد تشریفات در روابط عمومی،اصول مذاکره با حضور اساتید اجرایی ایران در مشهد مقدس
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - خواندني هاي برگزيده‌, یادداشت

اولین رویداد تشریفات در روابط عمومی،اصول مذاکره با حضور اساتید اجرایی ایران در مشهد مقدس...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اولین رویداد تشریفات در روابط عمومی،اصول مذاکره با حضور اساتید اجرایی ایران در مشهد مقدس
poster

چاپ چاپ