نقش مردم بومی اصفهان در شکل گیری مکتب فلسفه قابل چشم پوشی نیست
شهردار اصفهان:

نقش مردم بومی اصفهان در شکل گیری مکتب فلسفه قابل چشم پوشی نیست...

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - اختصاصی, از سراسر ايران
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار اصفهان در آیین اختتامیه دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان:
نقش مردم بومی اصفهان در شکل گیری مکتب فلسفه قابل چشم پوشی نیست
شهردار اصفهان در آیین اختتامیه دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان به تشریح جایگاه فلسفه در اصفهان و عوامل موثر بر این مکتب پرداخت.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد در سخنانی با بیان این اگر به دنبال زمینه های شکل گیری و رشد وماندگاری مکتب فلسفه اصفهان باشیم به مسایل گوناگونی خواهیم رسیم که در حوزه های برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی شهری کاربرد خواهد داشت افزود: جدا از جایگاه حکما و فلاسفه ی اصفهان بزرگواری که در اصفهان این مکتب را پدید آوردند و بعضا از سایر بلاد به اصفهان آمده بودند، نقش مردم بومی این سرزمین در شکل گیری و تثبیت مکتب قابل چشم پوشی نبوده و نیست.
وی افزود: یکی از خصوصیات مردم اصفهان که در طول دوران مختلف با آن ها همراه بوده و هست داشتن روحیه جستجوگری ست این مردم از عامی ترین افراد تا سایر اقشار فکری و فرهنگی دارای یک روحیه جستجو گری هستند،این جستجوگری و میل به دانستن علت مسایل سرآغاز یک پرسشگری جامع و گسترده می شود و پرسش در مورد کم و کیف مسایل از ساده ترین مسایل روزمره جامعه تا پرسش درباره حقایق خلقت، که از منشا جستجوگری صادر می شود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: پرواضح است انسان پرسشگربه حداقل ها قانع نمی شودو دنبال کشف است واز برخوردهای متعصبانه و کورکورانه فاصله می گیرد زیرا قبل از اینکه بخواهد چشم عقل و استدلال را ببند و به دنبال رسیدن به پاسخ خود بوده و این روحیه استدلال پذیری سرآغاز ارتباط با حکمت و فلسفه می شود. که همچون زمینی مستعد آماده پرورش مبانی عقلانی و منطقی است.
وی ادامه داد: نتیجه روحیه پرسشگری مردم اصفهان ،گفتگومندی است نیاز به گفتگو نیازی منطقی برای پرسشگر است که تا پرسش نکند به پاسخ نمی رسد و تا به پاسخ نرسد قانع نمی شوداین چنین است که زمینه گفتگومندی در اصفهان بیشتر است و سرآغاز رشد و نمو حکمت و فلسفه می شود طبیعی است که مبانی منطقی همواره میل به گفتگو برای حل مساله دارند .
شهردار اصفهان همچنین با اشاره به این که آنجا که برخوردی سردی و یک سویه بوده است با عدم گفتگومندی همراه بوده است خاطرنشان کرد: در نتیجه وقتی بحثی منطقی در جامعه گفتگومند مطرح می شود این جامعه قبل از اینکه بخواهد متعصابانه آن بحث را محکوم کند می خواهد بداند که ماهیت آن چیست و درباره اش گفتگو کند حتی اگر آن را نپذیرد حتی همین گفتگومندی در اصفهان زمینه زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف را فراهم آورده و میان آن ها ارتباط اجتماعی حسنه ایی بوجود آورده است. به این شکل اصفهان جستجو گر و پرسشگر توان بالایی در پذیرش و رشد مبانی عقلانی همچون حکمت و فلسفه را دارد وجود هزاران طالب این مباحث در طول تاریخ پای درس حکما وفلاسفه بزرگ دلیلی بر این مدعاست.
جمالی نژاد تصریح کرد: پاسخ تاریخی ملا علی نوری استاد فلسفه اسلامی به فتحلی شاه قاجارکه از وی درخواست میکند برای تدریس فلسفه از اصفهان به تهران برود مشغول تحصیل شود گویای همین شوق اجتماعی در اصفهان نسبت به مباحث عقلانی است.
آنجا که که می گوید در اصفهان هم اکنون قریب به ۲۰۰۰ طلبه در اصفهان مشغول تحصیل اند که متجاوز از ۴۰۰ نفر ایشان شایسته حضور مجلس این دعاگویند و به درس دعاگو حاضر می شوند که اگرچناچه به تهران بیایند موجب پریشانی این همه فراهم می گردد؟
وی اظهار داشت: اگر برگ های تاریخ را در جلو دیدگان قرار دهیم میل مردم این سرزمین به دانستن مبانی عقلانی به شدت هویدا و مشخص است.
به این صورت باید به تاریخ مکتب فلسفه اصفهان اشاره کنیم که در کنارحضور بزرگان حکمت و فلسفه در این شهر زمینه اجتماعی مطلوبی هم همیشه وجود داشته است و یقینا وجود خواهد داشت تا انشاءالله دوران طلایی این مکتب دوباره ظهور و بروز کند
شهردار اصفهان در پایان سخنان خود اذعان داشت: برگزاری دومین همایش مکتب فلسفه اصفهان رویداد بزرگی ست که علو جایگاه و مرتبت جایگاه اصفهان و عطش این کهن شهر اسطوره ایی را در قلمروهای فرهنگی و اندیشه ورزی به ویژه در قوام و دوام بنیان های فلسفی این خطه بازنمایی می کند.باشد که نشست های علمی این چنین دروازه ایی باشد جهت بازگشت به هویت اصیل ایران اسلامی.

چاپ چاپ