گزارش اقدام و عمل خود را به رهبر انقلاب ارائه میدهیم
شهردار اصفهان:

گزارش اقدام و عمل خود را به رهبر انقلاب ارائه میدهیم

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - اخبار, اخبار شهرداری ها, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

گزارش اقدام و عمل خود را به رهبر انقلاب ارائه میدهیم/ در اجرای اقتصاد مقاومتی شعارگونه عمل نکردیم
شهردار اصفهان گفت: قرار است گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرداری اصفهان را به صورت مجلد برای ارائه به شهروندان و مقام معظم رهبری در نظر بگیریم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، مهدی جمالینژاد در حاشیه نشست خبری گزارش قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان، اظهار کرد: اولین دستگاهی که در کشور قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به سرعت پس از فرمایشات مقام معظم رهبری راهاندازی کرد شهرداری اصفهان بود.
وی با بیان اینکه اعتقاد راسخ به اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرداری اصفهان داشتیم، تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در انتخاب اسامی سالها قرار نیست تنها به صورت شعارگونه عمل کنیم، در نخستین ساعات پس از نامگذاری سال جاری در گلستان شهدای اصفهان هم قسم شدیم این موضوع را عملیاتی کرده و در پایان سال گزارش اقدام و عمل خود را ارائه دهیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: در حوزههای مختلف شهرداری اصفهان اقدامات شاخص بسیار زیادی در راستای تحقق شعار سال انجام داده که در این زمینه شورای اسلامی شهر نیز حمایتهای بسیار خوبی از ما به عمل آورد.
وی با بیان اینکه دستگاههای مختلف باید خود را در این زمینه مکلف بدانند، اضافه کرد: بسیاری از دستگاههای مختلف در کشور نیاز است بیش از این به شعارهای انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری توجه کنند.
جمالینژاد گفت: با توجه به اینکه شهرداریها نهادهای مستقل عمومی غیردولتی بوده و مدیریت هزینه و درآمد را به صورت همزمان انجام میدهند اجرای اقتصاد مقاومتی در آنها نمود بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان حداکثر تلاش خود را برای به اجرا درآوردن شاخصهای اقتصاد مقاومتی انجام داد، تاکید کرد: برای اقدامات زیرمجموعه شهرداری در راستای تحقق شعار سال امتیازبندیهای لازم صورت گرفت تا نحوه عملکرد معاونتها و سازمانها در این موضوع مشخص شود.
شهردار اصفهان ابراز داشت: قرار است این اقدامات در شهرداری اصفهان را به صورت مجلد و برای ارائه به شهروندان و مقام معظم رهبری در نظر بگیریم.

چاپ چاپ