بازدید میدانی سرپرست شهرداری احمدآباد مستوفی از سطح شهر
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - اخبار, اخبار شهرداری ها

بازدید میدانی سرپرست شهرداری احمدآباد مستوفی از سطح شهر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

علی محمدپناه، سرپرست شهرداری احمدآباد مستوفی از سطح شهر و پروژه های در دست اجرای شهرداری در نقاط مختلف بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری احمدآباد مستوفی، علی محمدپناه در جریان این بازدید، به رصد مسائل و مشکلات شهر پرداخت و روند پیشرفت طرح های در دست اجرا را مورد ارزیابی قرار داد.
گفتنی است حمیدرضا صمدی، معاون خدمات شهری، محمد حسین اسدی، مسئول روابط عمومی و زیباسازی و امیر علیزاده، مسئول فضای سبز شهرداری، در این بازدید، سرپرست شهرداری را همراهی و هر کدام در خصوص حوزه های کاریشان توضیحاتی را ارائه کردند.

چاپ چاپ