تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - اخبار

چهار شنبه ای سوری بدون حادثه درمجن با آموزش شهروندی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن با ارائه تمهیدات لازم و آموزش شهروندان ودانش آموزان مدارس این شهر به کمک نیروهای آتش نشانی در شب چهار شنبه سوری مراسمی آرام و بدون حادثه را به پایان برد

گفتنی است طی چند روز گذشته آتش نشانان شهرداری به منظور فرهنگ سازی و جلوگیری از به وجود آمدن حوادث ناگوار ناشی از اجرای مراسم چهارشنبه سوری با برنامه ریزی مناسب و آموزش دانش آموزان فرهنگ اجرای مراسم چهار شنبه سوری از گذشته تاکنون را برای دانش آموزان بازگو نمودندو توضیحاتی درخصوص خطرات استفاده از مواد محترقه نیزبیان داشتند که این اقدام نتیجه داده و شب گذشته شبی آرام وبدون حادثه برای مجنی ها بوده است

چاپ چاپ