به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

روز نظافت درتقویم شهروندی شهروندان وهنرمندان یاوران پاکبانان شدند...

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

روز نظافت درتقویم شهروندی
شهروندان وهنرمندان یاوران پاکبانان شدند
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر، به مناسبت ۲۵ اسفند روزنظافت ،هنرمندان ،شهروندان ، شهرداران مدرسه به عنوان یاوران پاکبانان به نظافت شهروهمچنین نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری اقدام کرده اند.
فاطمه ذبیح پورمسئول روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر دراین برنامه اعلام داشتند:
در کناراجرای این برنامه که با همت شهروندان ودوستداران محیط زیست صورت پذیرفته این اقدام می‌تواند علاوه برکمک به نظافت شهری گامی برای پذیرش مسئولیت شهروندی درشهرباشد وبه شهروندان این آگاهی را القا نموده که شهرهمان خانه شهروندان محسوب خواهد شد.
وی ادامه داد:
درواقع ابلاغ پیامهای فرهنگی درقالب این نگاه جدید برای تحول درسبک زندگی شهرنشینی است که سایه روشن‌های زندگی شهری را مشخص می‌کند تدبیروتدوین برای اینگونه حرکات می‌تواند حساسیت شهروندان را نسبت به موضوع ریختن زباله وآلوده‌سازی شهربالا برده تا تفکر «شهرما خانه ماست» وپاکسازی وپاکیزگی را به شهرومحله بازگرداند ونتیجه این حرکت اقدام آموزش همگانی درکنارتقویت احساس مسئولیت فردی و جمعی است که نتایج آن به من و شما بازخواهد گشت.
روابط عمومی شهرداری وشهرداری بهشهر

چاپ چاپ