کار در شهرداری کرمان سخت و طاقت‌فرساست
سرپرست شهرداری کرمان:

کار در شهرداری کرمان سخت و طاقت‌فرساست

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

سرپرست شهرداری کرمان گفت: شهرداری کرمان در مجموع ۴۳۱۷ نفر نیروی رسمی، قراردادی و شرکتی دارد.
سیدمحمد موسوی با بیان این‌که ۲۶۳۴ نفر نیروی رسمی و قراردادی و ۱۶۸۳ نفر نیروی شرکتی در مجموع ۴۳۱۷ نفر در شهرداری کرمان مشغول به کار هستند، گفت: نیروهای شهرداری کرمان علی‌رغم کار زیاد، براساس قانون کار و بعضاً کمتر از نیروهای سایر دستگاه‌های اجرایی حقوق می‌گیرند.
وی کار در شهرداری کرمان را سخت و طاقت‌فرسا دانست و گفت: نیروهای مدیریتی و پرسنل اداری شهرداری بعضاً علاوه بر وقت اداری، در سایر اوقات شبانه‌روز نیز برای رتق‌ِ‌فتق امور مربوط به شهر مشغول هستند؛ ضمن این‌که کارکنان شرکتی نیز بعضاً در بخش‌های کارگری ازجمله جمع‌آوری زباله، تنظیف، نگه‌داری فضای سبز و سایر موارد که کارهای دشواری است، فعالیت دارند.
موسوی با اشاره به هزینه‌ی حقوق و مزایای بیش از ۴۳۰۰ نفر نیروی شهرداری کرمان بیان کرد: ماهانه برای پرداخت حقوق، مزایا، حق بیمه و مالیات بر حقوق و پرداخت سایر موارد مربوط به ۴۳۰۰ نفر نیروی شهرداری کرمان اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی، ۱۶ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

چاپ چاپ