معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان:

اجرای کامل عملیات میدانی تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان گفت: عملیات میدانی تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی به طور کامل اجرا شده است. مهندس محمدرضا فرقانی با بیان این که عملیات نصب شمع ها، فنداسیون و ستون ها اجرا شده افزود: همچنین پایه های وقت ستون ها نیز در حال نصب است. وی از مونتاژ قالب های سگمنتال در کارگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون اجرای خاک مسلح در سه جبهه در حالانجام است. فرقانی در پایان اظهار داشت: تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی به پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصدی رسیده است.

چاپ چاپ