شهردار منطقه 12 خبرداد :

حفاظت سردرب های تاریخی قلب طهران مورد توجه مدیریت شهری است...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۱۲ تهران حفاظت از سر درب های تاریخی در محدوده قلب طهران را مورد توجه مدیریت شهری دانست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ‌منطقه ۱۲ تهران ، دکتر پیمان حسین محسنی شهردار این منطقه گفت: بناها و بافتهای تاریخی موجود در محدوده قلب طهران که میراث دار پیشینه تاریخی شهر تهران است ، با کار کارشناسی حوزه بافت تاریخی شناسایی و مورد مطالعه لازم قرار گرفته و در حال مرمت می باشد.
محسنی ادامه داد: ما متعهد به حفظ هویت این منطقه به عنوان بخش تاریخ ساز ایران هستیم .
وی حفاظت از سر درب های تاریخی را مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۱۲ دانست و افزود: تمام تلاش این منطقه حفظ این بناها بوده و در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد بود.
محسنی جلوگیری از تخریب سر درب عمارت عفیف الدوله را یکی از اقدامات این منطقه در این راستا برشمرد و گفت: عمارت عفیف الدوله در بافت تاریخی محله سنگلج متعلق به بانویی ثروتمند در دوره قاجار بوده و متشکل از چند حیاط (جنوبی، شرقی و مرکزی) و بناهای الحاقی است که طی سالیان گذشته بجزء بناهای مرکزی بقیه با مداخلات مختلف تخریب و با دیواری پیرامون آن مسدود گشته است.
وی با بیان اینکه مهمترین بخش این بنا سردرب آن بوده که در طرح شناسایی سردرب ها توسط شهرداری منطقه ۱۲ مورد مرمت قرار گرفته است ادامه داد: این سردرب یکی از شاخص ترین سردرب های قلب طهران است که متأسفانه به دلیل تخریب بدون مجور ، قسمت شمالی بنا دچار آسیب جزئی گردید که به محض اطلاع با حضور به موقع همکاران شهرداری منطقه از ادامه تخریب بیشتر جلوگیری به عمل آمد و به مالکین اخطارهای لازم داده شد .
شهردار قلب طهران مسئولیت آسیب وارد شده به این بنا را بر عهده متولی و مالک بنا دانست و گفت : پیگیری های قانونی ازسوی این منطقه در این خصوص صورت پذیرفته و تا مرمت دقیق بخش آسیب دیده نظارت و کنترل جدی از سوی این منطقه صورت خواهد گرفت

چاپ چاپ