دوره پیش رفتن با سعی و خطا گذشته است
شهردار کاشان در آیین معارفه معاون فنی و عمرانی :

دوره پیش رفتن با سعی و خطا گذشته است

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار کاشان در آیین معارفه معاون فنی و عمرانی گفت: دوره پیش رفتن با سعی و خطا گذشته است.

همزمان با آغاز ماه ربیع آیین تکریم و معارفه مدیران شهرداری کاشان با حضور شهردار و معاونین شهرداری کاشان برگزار شد.
سعید ابریشمی راد در این آیین اظهار کرد: امروزه منابع مشهود روبه کاستی است و امکان تامین تمام نیازها کم است لذا دوره پیش رفتن با سعی و خطا گذشته است.
وی تاکید کرد: حساسیت و دقت نظر برای بهره مندی از برخی منابع در طراحی و انتخاب متریال و در شیوه اجرا صورت نگرفته است و ازاین پس بهره وری و نگاه بهره بردار را باید در نظر گرفت.
شهردار کاشان با بیان اینکه اصلاح برخی پروژه ها از اجرای آنها پر هزینه تر است تاکید کرد: اقداماتی باید در این معاونت صورت بپذیرد که به خوبی قابل دفاع باشد.
ابریشمی افزود: کاشان با عظمت پروژه ها روبه روست و بالغ بر ۵۴۰ فعالیت در این شهر دیده می شود که این نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای این شهر است.
وی با اشاره به اینکه جزئیات کار باید در ذهن دستگاه نظارت نقش ببندد تا بتواند هدایتگری خوبی داشته باشد، گفت: دستگاه نظارت باید چند قدم جلوتر از سیستم اجرا باشد تا آگاه تر عمل کند و اتفاقات آینده یک پروژه را پیش بینی کند.
در این آیین حکم ابلاغ معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان به بهروز گرانمایه سپرده شد و از زحمات حمیدرضا بخشنده فر تکریم به عمل آمد.
گرانمایه در این آیین گفت: برنامه هایی از پیش در نظر گرفته شده تا تعریف مسیر صحیح لحاظ شود و باید با کمترین هزینه ها بهترین فعالیت ها بر اساس شیوه نامه های دردست اقدام صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه احساسی کار کردن و فعالیت سنتی در شهرداری جایگاهی ندارد، گفت: تعامل و همکاری میان مناطق بسیار حائز اهمیت است.

چاپ چاپ