حمایت دستیار رئیس جمهوری از تشکیل کارگروه اخلاق شهروندی در شهرداری تهران
شهیندخت مولاوردی :

حمایت دستیار رئیس جمهوری از تشکیل کارگروه اخلاق شهروندی در شهرداری تهران...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حمایت دستیار رئیس جمهوری از تشکیل کارگروه اخلاق شهروندی در شهرداری تهران
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: اخلاق و حقوق شهروندی رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند، در واقع به هر میزان حقوق شهروندان تحقق یابد، تعهدها و اخلاق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان می شود.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، شهیندخت مولاوردی، در خصوص نیازهای شهروندان پایتخت در حوزه اخلاق شهروندی، چنین گفت: امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و تبدیل آن به شکل غالب زندگی انسان‌ها، ترویج و حاکمیت اخلاق شهروندی نه تنها نیاز شهروندان پایتخت بلکه نیاز مبرم جوامع و انسان شهرنشین امروزی است.
وی با بیان اینکه اخلاق کاربردی یکی از شاخه‌های فلسفه اخلاق و علمی میان رشته‌ای است که به بررسی اصول و مبانی اخلاق در بطن علوم می پردازد، عنوان کرد: با چنین تعریفی از اخلاق کاربردی می توان از اخلاق سیاست به عنوان یکی از شاخه‌های اخلاق کاربردی نام برد.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: از جمله مباحث طرح شده از اخلاق سیاست کانتی اخلاق شهروندی است؛ او در اخلاق شهروندی باید ها و نباید هایی را برای عموم شهروندان وضع می کند که همانند آنچه خود در فلسفه اخلاق قید کرده، استثنا ناپذیرند.

حقوق شهروندی رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند
مولاوردی افزود: از سوی دیگر اخلاق و حقوق شهروندی رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند که در صورت نهادینه شدن آن، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل نمی شود. به هر میزان حقوق شهروندان تحقق یابد، تعهدها و اخلاق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان می شود که در این میان تاثیر میزان آگاهی شهروندان از حقوق، تعهدها، اخلاق شهروندی و انتظارات آنان از دولت را نمی توان نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه برخی صاحب نظران حقوق شهروندی را از مظاهر اخلاق می دانند و نقطه آغاز آن را خانواده به شمار می آورند، گفت: این افراد بر این باورند هر اندازه نخبگان، مدیران، دولتمردان، اندیشمندان و رسانه‌ها مسئولیت خود را در تبیین مبانی اخلاق شهروندی به درستی ایفا کنند و رفتارهای الگوساز را ترویج و سرلوحه خود قرار دهند، فضای اخلاقی با سرعت بیشتری جای خود را در جامعه باز خواهد کرد. به ویژه اگر این رفتارهای الگوساز از جانب مدیران و متولیان امر ظهور کند به مصداق “الناس علی دین ملوکهم” ضریب تاثیرگذاری آن به مراتب بیشتر و بالاتر خواهد بود.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، اضافه کرد: بنا به نظر این صاحب نظران، اخلاق بر بستر معرفت، خردمندی و شعور استوار است و اگر کسی اطلاعات و آگاهی لازم نداشته باشد و نتواند اطلاعات خود را به درستی تحلیل کند، قطعا اخلاق، رفتار و عملکرد قابل قبولی نخواهد داشت، چه این اخلاق حرفه ای باشد، چه اجتماعی و یا شهروندی.

اقتضائات تحقق گفت و گو میان شهروندان
مولاوردی در رابطه با سال “گفت و گو میان شهروندان” و تاثیر این نام گذاری بر شهروندان گفت: این که قرار است امسال در تهران سال “گفت و گو میان شهروندان” اعلام شود فی نفسه حائز اهمیت است. حال امیدواریم شاهد توجه به شکل گیری گفت و گو با شهروندها هم باشیم، چراکه اهمیت و ضرورت آن کمتر از شعاری نیست که در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این گونه ابتکارها و حرکت های نمادین حکایت از اراده و باور مسئولان امر به نهادینه شدن اخلاق و حقوق شهروندی دارد که البته تحقق این وضعیت الزامات و اقتضائات خود را دارد.
به گفته دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، به طور کلی شاخص شکوفایی شهری که از طریق شش موضوع بهره وری و توسعه زیر ساخت ها، کیفیت زندگی، پایداری زیست محیطی، انسجام اجتماعی، برابری حکمرانی شهری و قانونگذاری تعریف و شناسایی می شود، اهدافی را دنبال می کند که در آن تمام ارکان محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کنار هم قرار گیرند تا شهری سالم و پویا را شکل دهند.
مولاوردی درباره شاخصه های وضعیتی که در آن شهرها کارکردهای لازم برای زندگی سالم داشته باشند، خاطرنشان کرد: ایجاد فضای هم افزا بین بخش‌های مختلف از جمله سرمایه‌های اجتماعی (سمن ها، بخش خصوصی و …) در استفاده از ظرفیت های بین المللی و سرمایه گذاری های جهانی و نیز تعامل و هماهنگی تمام قوای حاکم باید در اولویت قرار گیرد. اینجاست که مفهوم گفت و گو میان شهروندان اهمیت و تاثیر خود را نشان می دهند.

راهکاری برای رفع خلاهای حقوقی و اخلاقی شهروندی
وی راجع به خلاهای موجود در زمینه حقوق و اخلاق شهروندی، گفت: تشکیل گروه اخلاق شهروندی و صدور حکم مشاور در امور زیست اخلاق مدارانه شهری توسط شهردار تهران یکی از اقداماتی است که در این راستا انجام شده است؛ این اقدام در شرایطی که نهادینه شدن اخلاق و حقوق شهروندی در زیست شهری (به ویژه در ابرشهر و کلان شهر تهران که به تدریج غلبه تکنیک بر زندگی شهری و حقوق شهروندی را شاهد بوده‌ایم) در زمینه حاکمیت با چالش‌ها و خلاهای فراوانی مواجه است، معنا پیدا می کند. این نوآوری‌ها و ابداع‌ها در ایجاد توازن بین حقوق شهروندی، تکنیک و تغییر انگاره‌های رایج جهت سازگاری اندیشه مدرن با بستر هویت ایرانی-اسلامی بی تردید اثر بخش بوده و امید است با اتخاذ تدابیر و سیاست گذاری های لازم مانع از پایمال شدن نقش و جایگاه انسانی و شهروند در چرخه توسعه شوند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که تشکیل گروه اخلاق شهروندی در شهرداری تهران و ارایه راهکارها از سمت کارشناسان این گروه تا چه اندازه می تواند در پر کردن این خلاها موثر باشد، گفت: تشکیل گروه اخلاق شهروندی می تواند جامعه را از بند ناهنجاری های اجتماعی، کج رفتاری ها و شلختگی های شهر سازی برهاند تا محیط زیست شهری مکان و ماوایی برای آرامش و آسایش باشد.

درخواست طرح ترافیک
روزانه و هفتگی
نقشه شهر تهران
پرداخت الکترونیکی
عوارض خودرو
سامانه مهندسین ناظر
مشاهده پرونده شهرسازی
ارتباط با مانقشه سایتشهرداری های کشورحریم شخصی کاربران

چاپ چاپ