ترمیم شکاف ۱۴ساله دولت و شهرداری تهران به زمان نیاز دارد

ترمیم شکاف ۱۴ساله دولت و شهرداری تهران به زمان نیاز دارد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

ترمیم شکاف ۱۴ساله دولت و شهرداری تهران به زمان نیاز دارد
آیا فاصله شهرداری تهران و دولت که در ۱۴ سال اخیر هر روز بیشتر و بیشتر می شد، می تواند یک شبه و در یک چشم به هم زدن از بین برود؟
این سوالی است که شهرنوشت از دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، پرسیده است.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، بیش از چهارده سال است که به دلایل مختلف اعم از همپوشانی در برخی حوزه ها، ارتباط میان شهرداری تهران و دولت آن چنان که باید نیست. حالا بعد از سال ها و با انتخاب دکتر نجفی به سمت شهرداری تهران، امید ناظران و دست اندرکاران به ترمیم این شکاف کهنه و عمیق میان این دو نهاد دوباره متولد شده است چرا که عزم قرابت دوباره در شخص شهردار تهران و رییس دولت دیده می شود؛ چنانکه رییس جمهور در پیام تبریکش به مناسبت انتخاب دکتر نجفی به شهرداری تهران از «همکاری مؤثر شهرداری و دولت در چارچوب قوانین و مقررات» نوشته بود و دکتر نجفی نیز تمایلش را به حضور در جلسات هیات دولت ابراز کرد و این نزدیکی را به نفع شهر و شهروندان دانست.

مجلس حلقه اتصال دولت و شهرداری
در همین رابطه؛ محمد محمودی شاه نشین نمانیده ملارد، شهریار و قدس در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، به نقش مجلس به مثابه یک حلقه اتصال بین شهرداری تهران و دولت اشاره کرد و گفت: این ارتباط را از منظر مصادیق مختلف باید در نظر گرفت؛ مصادیقی از قبیل مسکن، حمل و نقل و خطوط ریلی، محیط زیست، ستاد بحران و موارد دیگری که در آنها این دو نهاد می توانند مکمل یکدیگر باشند. باید بپذیریم ما تا زمانی که لایجه یا طرح مدیریت واحد و جامع شهری را نداشته باشیم، این تنش ها همیشه وجود داشته باشند، چاره ای هم نیست و باید تحمل کنیم و باید برنامه مان این باشد که هر روز این دو دستگاه را ذره ای به هم نزدیک کنیم.
محمودی شاه نشین موضوع بدهی شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی را عرصه ای برای تعامل واقعی بین دو نهاد شهرداری و دولت دانست و گفت: از طرف دیگر دولت هم می تواند بخشی از مشکلاتش را با شهرداری حل کند؛ چون این طور نیست که این رابطه صرفا برای دولت هزینه و برای شهرداری منفعت داشته باشد.

رابطه مدیران دولت و شهرداری خوب است
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در پاسخ به این سوال شهرنوشت که روند کنونی برای ترمیم شکاف ها امیدبخش است یا خیر، اظهار کرد: وضعیت این ارتباط در حال حاضر در سطح مدیران شهرداری و دولت خوب است اما حسنه بودن ارتباط صرفا میان مدیران کافی نیست چرا که مشکل اصلی که در ارتباط میان شهرداری و دولت وجود دارد به بدنه هایشان مربوط می شود. بدنه دولت و شهرداری بیش از چهارده سال است که رابطه خوبی با هم ندارند و مشکلات میانشان هر روز بیشتر از قبل شده و تا وقتی بدنه این دو نهاد با هم همچنان مشکل داشته باشند حسنه شدن ارتباط میان مدیرانشان چندان نتیجه بخش نخواهد بود.
محمودی که در کارنامه خود عضویت در شورای حل اختلاف استانداری تهران را نیز دارد، راه چاره را برای نزدیک کردن شهرداری تهران و دولت تشریح کرد: مدیران هر دو نهاد باید در یک استمرار کم شتاب بدنه خود را توجیه کنند و عجله ای برای ترمیم این ارتباط زخم خورده نداشته باشند، چرا که این دو قطب همنام جز به مرور و با سرعت پایین به هم نزدیک نمی شوند. بدنه این دو نهاد باید در یک پروسه طولانی به این باور برسند که مکمل یکدیگر هستند و رسیدن به این باور قطعا زمان و انرژی زیادی از مدیرانشان خواهد برد و باید صبر داشته باشند.

شهروندان تهرانی از رقابت سیاسی متضرر شدند
پروانه مافی عضو دیگر کمیسیون شوراها و امور داخلی، این فاصله میان دو نهاد را از مناظر مختلف بررسی کرد و توضیح داد: مسئله‌ی شکاف میان مدیریت شهری تهران و دولت در سال های اخیر را باید از منظر سیاسی و نهادی بررسی کرد. از منظر سیاسی، به دلیل آنکه از سال ۸۴ به بعد رابطه‌ میان مجموعه‌ دولت و مجموعه‌ی شهرداری تهران رابطه ای بر بستر رقابت های سیاسی بود، شهر تهران و شهروندان تهرانی بسیار متضرر شدند.
وی افزود: بخش بسیاری از هزینه های توسعه‌ تهران در این سال ها که قانوناً باید توسط دولت تأمین می شد، تأمین نشده و در این رقابت سیاسی نادرست، شهرداری به مسیری وارد شد که طی آن سرمایه های شهر یعنی زمین و هوای شهر را به فروش رساند و اکنون تهران به جایی رسیده که در تأمین هزینه های شهر از راه استفاده از دارایی های سرمایه ای، به بن بست رسیده است.
مافی در ادامه اظهار داشت: از منظر نهادی، مناسبات نهادی و سازمانی میان مدیریت ملی و محلی در کشور ما به گونه ای است که مدیریت محلی نه فقط در تهران بلکه در سطح کشور هیچ گاه نتوانسته حقوق خود را از مدیریت ملی استیفا کند. به تعبیر دیگر ساختار اداره‌ حاکمیت در ایران به موجب قوانین موضوعه، به گونه ای است که شهرداری ها در مواجهه با دولت از توان چانه زنی حداقلی برخوردارند و این مسئله نیز در خدشه وارد کردن به مناسبات فی ما بین دولت و شهرداری تهران در ۱۲ سال اخیر، آثار منفی بسیاری بر اعتماد نهادی میان این ۲ سطح از مدیریت پایتخت بر جای گذاشته است.

حضور نجفی در کابینه را به فال نیک می گیریم
وی در انتها گفت: آن چه که امروز و بعد از ۱۲ سال تجربه‌ی ارتباط نامطلوب و ناکارآمد میان مدیریت شهری تهران و دولت نمایانگر است، تحمیل هزینه های اضافی بر شهروندان و کاهش بهره وری کیفیت زندگی ناشی از این هزینه ها در تهران است. حضور آقای نجفی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و در دوره‌ی جدید مدیریت شهری را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که اولاً مسئله‌ی بدهی های متقابل شهرداری تهران و دولت از این طریق مرتفع گردد و به طریق اولی و در آینده ای دورتر، بتوان هزینه های اداره‌ی پایتخت را از هزینه های اداره‌ی شهر تهران تفکیک نمود تا کیفیت زندگی در تهران به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء یابد.

چاپ چاپ