اولین مانور زلزله و نحوه پناه گیری در زلزله  در دبستان علوی ششتمد برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - اخبار, از سراسر ايران

اولین مانور زلزله و نحوه پناه گیری در زلزله در دبستان علوی ششتمد برگزار شد....

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

با همکاری جامعه ایمن سبزوار و ستاد مدیریت بحران شهر ششتمد، اولین مانور زلزله و نحوه پناه گیری در زلزله
در دبستان علوی ششتمد برگزار شد.
مهندس حسن مختاری نماینده جامعه ایمن کشور در سبزوار از برگزاری اولین مانور زلزله و نحوه صحیح پناه گیری در زلزله در دبستان علوی ششتمد با همکاری ستاد مدیریت بحران شهر ششتمد خبر داد . وی هدف از برگزاری این مانور را آشنایی و افزایش آمادگی کودکان در انجام صحیح پناهگیری و مواجهه با حوادث غیر مترقبه (زلزله) عنوان کرد. وی یکی از عوامل مهم و اساسی در کاهش خسارات به ویژه در حوادث غیر مترقبه (زلزله) را پیشگیری دانسته که این امر فقط با برگزاری دوره های آموزشی مدون و اجرای مانورهای اصولی در طول سال ومستمر برای دانش آموزان مفید واقع خواهد شد. وی تاکید کرد که این آموزشها باید از سنین مهد کودک و پیش دبستانی باید جزء سر فصل های آموزشی قرار گیرد و به صورت صحیح و اصولی بطور مستمر اجرا شود تا دانش آموزان همیشه آماده مواجهه با خطرات و حوادث باشند .مهندس مختاری در پایان از همکاری صمیمانه ستاد مدیریت بحران شهر ششتمد به ویژه شهردار محترم شهر ششتمد جناب آقای باعثی و مهندس کریمی بخشدار محترم و تمامی مسئولین ادارات شهر ششتمد کمال تقدیر و تشکر خود را اعلام داشتند.

چاپ چاپ