طراحی ،چاپ و توزیع بروشور زمستان ایمن با همکاری جامعه ایمن سبزوار

طراحی ،چاپ و توزیع بروشور زمستان ایمن با همکاری جامعه ایمن سبزوار...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مهندس حسن مختاری نماینده جامعه ایمن کشور در شهرستان سبزوار از طراحی ،چاپ و توزیع بروشور زمستان ایمن خبر داد وی آگاهی دادن و افزایش سطح علمی شهروندان در رابطه با مسایل ایمنی را از وظایف اصلی سازمانها و ادارات متولی ایمنی عنوان کرد و آموزش را رکن اساسی در کاهش حوادث ذکر نمود. در این راستا جامعه ایمن سبزوار در جهت ارتقای سطح ایمنی هموطنان عزیز فایل بروشور زمستان ایمن را بصورت رایگان در اختیار هموطنان عزیز قرار داده تا با نشر آن قدمی در جهت ارتقای سطح ایمنی همنوعان خود برداشته تا شاهد زمستانی ایمن و بدون حادثه برای هموطنان عزیمان باشیم.دست به دست هم برای ساختن جامعه ای ایمن

چاپ چاپ