مراسم تحلیف آقای دکتر ملکی بعنوان شهردار میاندواب برگزار شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای شهر میاندوآب

مراسم تحلیف آقای دکتر ملکی بعنوان شهردار میاندواب برگزار شد....

تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - اخبار شهرداری ها, انتصاب ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مراسم تحلیف جناب آقای دکتر ملکی ، بعنوان شهردار و آقای غیب اله رحیمی بعنوان عضو شورای شهر در جلسه سوم دی ماه۹۶ شورای شهر میاندوآب برگزار شد
روابط عمومی شهرداری و شورای شهر میاندوآب

چاپ چاپ