بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از روند اجرایی سیستم یکپارچه سازی واحدهای شهرداری رامسر

بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از روند اجرایی سیستم یکپارچه سازی واحدهای...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر/ بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از روند اجرایی سیستم یکپارچه سازی واحدهای شهرداری رامسر
در این بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ضمن بازدید از روند اجرایی سیستم یکپارچه سازی واحدهای شهرداری رامسر بیان داشت: سیستم یکپارچه واحدهای شهرداری رامسر که با ارائه خدمات نوین الکترونیکی به جای روش های سنتی، تسریع در روند پرونده ها در راستای تکریم ارباب رجوع و امکان برداشتی مصور از سطح معابر، اماکن عمومی و توریستی به صورت کاملاٌ مکانیزه که خود بسترساز بسیاری از خدمات متنوع در ایجاد و تکمیل شهرداری مجازی را فراهم می نماید که این امکان در شهرداری رامسر مورد بهره برداری قرار گرفته و سبب شده شهرداری رامسر پیشرو در حوزه شهرداری های الکترونیک استان مازندران واقع شود.
وی افزود:از مزایای اجرای طرح یکپارچه سازی شهرداری رامسر می توان به افزایش شفافیت، دقت و سرعت در پاسخگویی، عدم وابستگی به پرسنل و چابک سازی شهرداری اشاره کرد که این امر منجر به ایجاد تحول اساسی در ارائه خدمات به شهروندان می گردد.

چاپ چاپ