کسب رتبه نخست شهرداری شهرکرد در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی

کسب رتبه نخست شهرداری شهرکرد در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر روابط عمومی شهرداری شهرکرد از کسب رتبه نخست این شهرداری در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در استان خبر داد.
احمد مولوی گفت: بر اساس ارزیابی و بازدید میدانی صورت گرفته توسط ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، شهرداری شهرکرد موفق به کسب رتبه نخست در میان دستگاه های اجرایی شد.
وی گفت: تبیین اولویت بندی شاخص های صیانت از حقوق شهروندی متناسب با مخاطبین سازمان، تدوین منشور حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی، ارتباط با مردم و توسعه خدمات الکترونیکی، روان سازی قوانین و مقررات و فضاسازی و تبلیغات محیطی از جمله مهمترین شاخص هایی می باشد که در این ارزیابی ملاک عمل قرارگرفته است.
مولوی با بیان اینکه شهروندان، سازندگان اصلی و تجلی هویت در شهر هستند افزود: صیانت از حقوق مردم جزء اصلی ترین اولویت های شهرداری می باشد.
مدیر روابط عمومی شهرداری شهرکرد تصریح کرد: این شهرداری با برنامه ریزی صحیح و همکاری سازمانی، در صدد ترویج فرهنگ شهروندی و حفظ و صیانت از حقوق شهروندان است.

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

چاپ چاپ