قورچانی مدیر خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اصفهان قدرت الله نوروزی طی حکمی محمد حسین قورچانی را به عنوان مدیر خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان منصوب کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهردای اصفهان، محمد حسین قورچانی دانش آموخته مدیریت کسب و کار (MBA) از دانشگاه تهران است پیش از این کارشناسی سازماندهی و طبقه بندی مشاغل در شرکت فولاد مبارکه را بر عهده داشته است.
وی همچنین در سوابق کاری خود سرپرستی روابط عمومی بنادر و فرودگاه کیش، مشاور سازماندهی و برنامه ریزی استراتژیک سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، مدیریت بازرگانی در سازمانهای خصوصی، مشاور سرمایه گذاری های جسورانه، ، ارزیاب ارشد کانون های ارزیابی و توسعه مدیریت و کارشناسی قراردادهای بازرگانی در سازمان منطقه ازاد کیش را بر عهده داشته است.
شهردار اصفهان در حکم خود خطاب به محمد حسین قورچانی آورده است:
نظر به اهمیت و نقش خلاقیت و نوآوری در عرصه های عمومی و شهری جهت بهره گیری از نیروهای خلاق، ایجاد فرصت های خلاقیت و همچنین زمینه سازی و بسترسازی در این زمینه و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت تقوای الهی و همکاری و هماهنگی لازم با بخشهای مختلف و همچنین با بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود و اجرای دقیق و بموقع قوانین و مقررات، در راستای نیل به اهداف بلند شهرداری، شهروندان و منتخبان ارزشمندشان همت والای خویش را بکار گیرد.
پیش از این محمد علی ایزد خواستی مدیریت خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان بود.

چاپ چاپ