رفع نازیبایی بصری در دستور کار شهرداری سیرجان است

رفع نازیبایی بصری در دستور کار شهرداری سیرجان است

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیر حقوقی و املاک شهرداری سیرجان گفت: نازیبایی بصری ناشی از برخی رفتارهای اجتماعی است که از سوی برخی شهروندان ظهور پیدا می‌کند و شهرداری سیرجان ملزم به رفع آن است.
مهدی بهرامی در این رابطه به واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان گفت: حفظ سیمای بصری شهری یکی از مباحثی است که امروزه مورد توجه قرار دارد که به لحاظ قانونی اهمیت داشته و قابل پیگیری است.
وی افزود: بر اساس بند ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها موضوع اماکن نازیبای شهری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
مدیر حقوقی و املاک شهرداری سیرجان ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از نازیبایی سیمای بصری شناسایی عوامل ایجاد کننده توسط واحدهای مربوطه و شهروندان و معرفی آنها جهت پیگیری و اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.
مهدی بهرامی بیان کرد: طرح جمع‌آوری آلودگی‌های بصری بزودی به مرحله اجرا خواهد رسید و در صورت مشاهده موارد مدنظر، هزینه‌های مربوطه از مالکین دریافت خواهد شد.

چاپ چاپ