تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ - اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران, انتصاب ها

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان؛

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اسماعیل جهانشاهی، به‌عنوان «مشاور و مدیر حوزه‌ی شهردار و امور شورای اسلامی شهر» معرفی شد

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان، اسماعیل جهانشاهی، به‌عنوان مشاور و مدیر حوزه‌ی شهردار و امور شورای اسلامی شهر معرفی شد.
در حکم سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان آمده است:
«برادر ارجمند جناب آقای اسماعیل جهانشاهی
با سلام
نظر به تعهد، درایت، توان، کارایی، شایستگی، تجارب ارزشمند، شناخت کافی و حسن سوابقی که از جنابعالی دارم و به جهت استفاده از این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در جهت اجرای چارت جدید تشکیلاتی شهرداری کرمان، به‌موجب این حکم به سمت «مشاور اینجانب و مدیریت حوزه و امور شورای اسلامی شهر» منصوب می‌شوید.
تنظیم برنامه‌های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و هم‌چنین راهنمایی مراجعان و ترتیب ملاقات آن‌ها، تنظیم و ارائه پرونده‌ها و گزارشات و نشریاتی که باید ملاحظه و یا امضا شوند و اعاده آن‌ها از طریق امور اداری، نظارت بر برقراری ارتباط با شهرهای خواهرخوانده و خارجی، نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی و اطلاع‌رسانی، نظارت بر سیاست‌گذاری و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع شهرداری، یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی، نظارت و پیگیری برای برگزاری جلسات و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر و هماهنگی با مدیران مربوطه جهت شرکت در این جلسات و نظارت بر ارسال پاسخ به موقع نامه‌های مربوط به شورای اسلامی شهر و پیگیری از مدیران مورد انتظار است.
امید است با استفاده از توان و تجربه خود و با اتکال به خداوند منان و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف با رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.»

سیدمهران عالم‌زاده
شهردار کرمان

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان؛

رضا دادگرپور، به‌عنوان «سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری» معرفی شد

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان، رضا دادگرپور، به‌عنوان «سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری» معرفی شد.
در حکم سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان آمده است:
«جناب آقای مهندس رضا دادگرپور

با سلام
نظر به تعهد، تجربه، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم و به جهت استفاده از این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در جهت اجرای چارت جدید تشکیلاتی شهرداری کرمان، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان «سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد با بهره‌مندی از تجارب سایر کلان‌شهرها نسبت به تفکیک حوزه‌ی امور اداری و اقتصادی با هماهنگی سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصادی به نحوی اقدام نمایید که تا پایان فروردین‌ماه مدیران کلیه واحدهای آن حوزه به‌همراه شرح وظایف مربوطه مشخص شده تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در امور جاری شهرداری به‌وجود نیاید.
امید است با استفاده از توان و تجربه‌ی خود و با اتکال به خداوند منان و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف با رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.»

سیدمهران عالم‌زاده
شهردار کرمان

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان؛

سیدمحمد موسوی، به‌عنوان «سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری» معرفی شد

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان، سیدمحمد موسوی، به‌عنوان «سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری» معرفی شد.
در حکم سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان آمده است:
«جناب آقای سیدمحمد موسوی

با سلام
نظر به تعهد، تجربه، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم و به جهت استفاده از این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در جهت اجرای چارت جدید تشکیلاتی شهرداری کرمان به‌موجب این حکم به‌عنوان «سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد با بهره‌مندی از تجارب سایر کلان‌شهرها نسبت به تفکیک حوزه امور اداری و اقتصادی با هماهنگی سرپرست محترم معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی به نحوی اقدام نمایید که تا پایان فروردین‌ماه مدیران کلیه واحدهای آن حوزه به‌همراه شرح وظایف مربوطه مشخص شده تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در امور جاری شهرداری به‌وجود نیاید.
امید است با استفاده از توان و تجربه خود و با اتکال به خداوند منان و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف با رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.»

سیدمهران عالم‌زاده
شهردار کرمان

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان؛

محمدعلی قنبری، به‌عنوان «سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان» معرفی شد

با حکم شهردار کرمان و براساس چارت جدید شهرداری کرمان، محمدعلی قنبری، به‌عنوان «سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان» معرفی شد.
در حکم سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان آمده است:
«جناب آقای مهندس محمدعلی قنبری
با سلام
نظر به تعهد، تجربه، کارایی و شناخت کافی که از جنابعالی دارم و به جهت استفاده از این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در جهت اجرای چارت جدید تشکیلاتی شهرداری کرمان به‌موجب این حکم به‌عنوان «سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد با بهره‌مندی از تجارب سایر کلان‌شهرها به نحوی اقدام نمائید که تا پایان فروردین‌ماه مدیران کلیه واحدهای آن حوزه به‌همراه شرح وظائف مربوطه مشخص شده تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در امور جاری شهرداری به‌وجود نیاید.
امید است با استفاده از توان و تجربه خود و با اتکال به خداوند منان و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف با رعایت قوانین و مقررات موفق و مؤید باشید.»

سیدمهران عالم‌زاده
شهردار کرمان

چاپ چاپ