تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - اخبار, اخبار شهرداری ها

دستور سرپرست شهرداری تهران برای انتصاب بانوان در مدیریت شهری...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

دستور سرپرست شهرداری تهران برای انتصاب بانوان در مدیریت شهری
براساس دستور سرپرست شهرداری تهران؛ معاونان شهردار، روسای سازمان ها و ادارات کل و همچنین شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران موظف هستند تا پایان اردیبهشت ماه، حداقل یک نفر از معاونان خود را از میان بانوان توانمند و دارای صلاحیت های حرفه ای انتخاب و منصوب کنند.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، سرپرست شهرداری تهران در جریان جلسه شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه با اشاره به بخشنامه حذف پست مشاور امور بانوان، تاکید کرد: ساختار قانونی شهرداری تهران اجازه نمی دهد که شهردران مناطق مشاور امور بانوان داشته باشند اما همه شهرداران براساس زمان بندی تعیین شده مکلف هستند حداقل یک نفر از معاونان خود را از میان بانوان دارای صلاحیت های حرفه ای و توانمند انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این تمامی معاونان شهردار نیز وظیفه دارند حداقل یکی از مدیران کل خود را از میان بانوان انتخاب کنند؛ همچنین تمامی سازمان ها و ادارات کل مکلف هستند برای انتخاب حداقل یکی از معاونان خود، از بانوان استفاده کنند.
به گفته سرپرست شهرداری تهران استفاده از بانوان توانمند در پست های مدیریتی در راستای توجه مسئولان کشور و همچنین قول دکتر نجفی و شورای شهر به مردم برای افزایش سهم بانوان خواهد بود.

چاپ چاپ