نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - اخبار شهرداری ها

نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ از اجرای عملیات سراسری نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت به منظور افزایش سطح ایمنی وسایل ورزشی نصب شده در بوستان ها و همچنین ترغیب بیشتر شهروندان به ورزش در فضای مفرح بوستان های نواحی سه گانه این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان خبر فوق گفت: ساماندهی المان های شهری و نگهداشت فضای سبز از ابتدای اسفندماه سال گذشته در قالب “اجرای طرح نگهداشت شهر” آغاز شده و اداره فضای سبز این معاونت هم اکنون نیز با هدف ایجاد پویایی و نشاط سیما و منظر شهری ورودی غربی پایتخت اقدام به نوسازی وسایل بازی و ست های ورزشی موجود در بوستان های نواحی سه گانه این منطقه کرده است.
زابلی در همین راستا با بیان این نکته که توجه به سیما و منظر شهری تاثیر بسزایی در بهبود روحیه و ایجاد نشاط در بین شهروندان دارد، افزود: همزمان با اجرای عملیات سراسری نوسازی وسایل بازی و ست های ورزشی موجود در بوستان های نواحی سه گانه منطقه۲۱، وضعیت روشنایی بوستان ها نیز با بررسی پایه چراغ ها و المان های نوری در دستورکار قرار گرفت تا شهروندان برای تردد شبانه در سطح بوستان ها با مشکل مواجه نشوند.

چاپ چاپ