برگزاری اجلاس بین المللی فرصت های تجاری ایران و آفریقا
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - یادداشت

برگزاری اجلاس بین المللی فرصت های تجاری ایران و آفریقا

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

برگزاری اجلاس بین المللی فرصت های تجاری ایران و آفریقا

چاپ چاپ