گزارش تصویری رفت و روب در منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد‎
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران

گزارش تصویری رفت و روب در منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد‎...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

گزارش تصویری رفت و روب در منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد‎

چاپ چاپ