تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - اخبار

کاهش زمان صدور پروانه در منطقه ۲ در راستای رفاه حال شهروندان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۲ در نشست نظارت دوره ای سازمان بازرسی شهرداری تهران :

کاهش زمان صدور پروانه در منطقه ۲ در راستای رفاه حال شهروندان

مدیریت فرآیندهای حوزه معماری و شهرسازی منطقه ۲ در دوبازه زمانی توسط مدیران ادارات معاونت شهرسازی سازمان بازرسی شهرداری تهران در اولین نظارت ستادی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، اولین نظارت دوره ای سازمان بازرسی شهرداری تهران با موضوع بررسی و پیگیری فرآیندهای حوزه معاونت شهرسازی منطقه ۲ با حضور شهردار منطقه ، مدیران ادارات معاونت شهرسازی سازمان بازرسی شهرداری تهران و مدیران شهری منطقه ۲ برگزارشد.

طی این جلسه، مدیریت زمان فرآیندهای حوزه شهرسازی منطقه ۲ در دو بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ مورد مقایسه قرار گرفت که در نتیجه آن زمان بررسی پرونده و صدور پروانه ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارای روند کاهشی بوده و منجر به بهبود وضعیت موجود شده است.

رسول کشت پور شهردار منطقه ۲ در این باره اظهار داشت : در راستای سیاستهای شورای پنجم و شهرداری تهران با هدف رفاه حال شهروندان تسریع در امور ایشان، افزود در ۶ ماهه اول سال ۹۷ میزان دقت و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های شهرسازی منطقه افزایش یافته و صراحت در بازبینی و رسیدگی پرونده ها در اولویت برنامه های شهرداری منطقه ۲ می باشد.
کشت پور با شاره به اهمیت شفافیت در بررسی و پیگیری پرونده های شهرسازی افزود: خرسندیم اعلام نماییم که مدت زمان صدور پروانه در منطقه دو به ۴۵ روز رسیده و این مهم موجب رضایت مراجعین شده است.

چاپ چاپ