با صدور احکامی از سوی شهردار قم صورت گرفت:

انتصاب مدیران مناطق ۱، ۴، ۵ و ۷ شهرداری قم

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار قم با صدور احکامی جداگانه مدیران مناطق ۱، ۴، ۵ و ۷ شهرداری قم را منصوب کرد.

به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد در احکامی احمد ترکمن را به عنوان مدیر منطقه۱، مهدی اصفهانیان مقدم را به عنوان مدیر منطقه ۴، علیرضا اقبالیان را به عنوان مدیر منطقه ۵ و مجید متین‌فر را به عنوان مدیر منطقه ۷ شهرداری قم منصوب کرد.
در این احکام ضمن اشاره به مراتب تعهد و تجارب اجرائی مدیران جدید مناطق، اهتمام در تأمین نیازمندی‌های شهروندان مناطق، پیگیری و کنترل امور اجرائی و رفع مشکلات شهری مرتبط، استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در طرح تفصیلی، برای بهبود کالبد شهری مناطق، مدیریت منابع بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی، بازنگری و نوآوری در روش‌های تأمین مالی در سطح منطقه در چارچوب قوانین مرتبط مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین ایجاد درآمدهای پایدار در سطح شهرداری مناطق، جلب مشارکت شهروندان به منظور ارتقاء سطح سرمایه‌های اجتماعی، مشارکت موثر در اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی به شهروندان و هماهنگی و همسوئی با سایر حوزه‌های شهرداری در چارچوب سند چشم‌انداز قم ۱۴۱۴ نیز از دیگر موارد طرح شده در حکم انتصاب مدیران جدید ۴ منطقه شهرداری قم از سوی دکتر سقائیان‌نژاد می‌باشد.

چاپ چاپ