تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - اخبار اقتصادی

شهردار احمدآباد مستوفی: کار آسفالت نوار حفاری خیابان شهید شجاعی به زودی صورت می پذیرد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

داریوش احمدی، شهردار احمدآباد مستوفی از آسفالت قریب الوقوع نوار حفاری خیابان شهید شجاعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری احمدآباد مستوفی، داریوش احمدی در جریان بازدید از خیابان شهید شجاعی در این خصوص گفت: با توجه به اتمام عملیات حفاری اداره آب در راستای اقدام این اداره برای بهبود شبکه آبرسانی شهر و تعویض لوله های انتقال آب، کار آسفالت نوارهای حفاری در خیابان های مختلف شهر به تدریج در حال انجام است که در برخی خیابان ها انجام شده و به زودی در خیابان شهید شجاعی نیز انجام می شود.

شهردار احمدآباد مستوفی افزود: البته باید در نظر داشت که باید مدت زمان معینی از کار حفاری گذشته باشد و بعد عملیات آسفالت اجرا شود چرا که در غیر این صورت ممکن است زمین دوباره دچار نشست شود و تمام اقدامات انجام شده بی فایده شود. یقینا در فرصت مناسبی که به زودی خواهد بود پس از انجام کار بیس ریزی و بسترسازی لازم، این امر صورت خواهد گرفت.

احمدی در پایان همچنین از دور جدید آسفالت یا بهسازی آسفالت خیابان های شهر خبر داد و با اشاره به عملیات آسفالت خیابان افرا، وعده داد تا امر آسفالت سایر خیابان ها و معابر شهر نیز به مورد اجرا درآید و در بعضی از موارد هم که به بهسازی آسفالت نیاز باشد، این مهم به انجام برسد.

چاپ چاپ