افزایش فضای سبز پایتخت با آزادسازی حصارهای کارگاهی
شهردار تهران در منطقه9 مطرح کرد:

افزایش فضای سبز پایتخت با آزادسازی حصارهای کارگاهی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار تهران به همراه معاون فنی عمرانی شهرداری تهران،شهردار منطقه۹ و مدیران شهری در ادامه روند اجرای پروژه های اولویت دار شهری پایتخت، از زیرگذر استاد معین_آزادی به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار مجموعه شهری در ورودی غربی پایتخت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹،پیروز حناچی شهردار تهران در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه های شهری در مناطق شهری بیان داشت: مجموعه شهری می بایست در نقطه ای روند شبکه دسترسی های مصوب طرح جامع تهران است را متوقف کند و در جهت ارتقای کیفیت فضاهای شهری قدم بردارد.
وی افزود: هرچقدر مسیر خودرو افزایش یابد، به همان میزان امکان تقاضا سفر بیشتر شده که در این صورت ایجاد مسیر های دسترسی، سبب نفوذ وسایل نقلیه در تمامی قسمت های شهر می شود که تبعاتش همین افزایش میزان تردد و بار ترافیکی است.
شهردار تهران همچنین در بازدید از پروژه تکمیل شاخه غربی یادگار امام (ره) واقع در کارگاه میدان فتح گفت:جمع آوری حصارهای کارگاهی و افزایش سرانه فضای سبز در جهت تلطیف هوای پایتخت و ارتقای فضای بصری در مناطق شهری در حال اجرا شدن است که میدان فتح و ضلع شرقی آن در دستور کار سازمان مهندسی و عمران شهر تهران جهت آزادسازی قرار دارد.
شایان ذکر است حناچی شهردار تهران به همراه معزی معاون فنی عمرانی شهرداری تهران، مفاخریان شهردار منطقه۹ و مدیران شهری از پروژه زیر گذر استاد معین_آزادی که زمان بهره برداری آن شهریور ماه سال ۹۸ می باشد و نیز پروژه تکمیل شاخه غربی یادگار امام (ره) واقع در کارگاه میدان فتح در منطقه۹ بازدید به عمل آمد.

چاپ چاپ