چرا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اولویت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - اخبار اقتصادی

چرا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اولویت دارد؟...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

هر چند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای سرمایه ای کشور امری ضروری است ولی بررسی ها نشان می دهد اولویت اجرا با بازار زمین و مسکن است.

چرا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اولویت دارد؟

خبرگزاری فارس؛ استفاده از پایه مالیاتیِ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد، یک امر متداول در دنیاست. تاثیر اجرای این پایه مالیاتی در حفظ تعادل بازار کالاهای بادوام از گزند تقاضاهای سوداگرانه، هنگام بروز نوسانات قیمتی نیز غیر قابل انکار است. تقاضاهایی که به منظور کسب منفعت بیشتر و به شکل سفته بازی و انجام معاملات مکرر، باعث نابسامانی بیشتر این بازارها می شوند. اتفاقی که متاسفانه در یک سال اخیر در کشور ما رخ داد که بعد از کاهش سود سپرده های بانکی در شهریور سال گذشته، بخشی از نقدینگی کشور، به بازار سکه، ارز، خودرو و مسکن ورود کرد و افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی در این بازارها بوجود آورد.

چاپ چاپ