تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - اخبار

بازآفرینی فضای شهری پیاده راه خیابان ملت

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

روابط عمومی شهرداری شهرکرد ، مطالبی چند پیرامون موضوع پیاده راه ملت را به شرح زیر منتشر کرد.
با توجه به مباحث اشاره شده در خصوص پیاده راه خیابان ملت شهرکرد و در راستای تنویر افکار عمومی، مطالب ذیل که شامل مستندات طرح و مزایای پروژه در تمام ابعاد می باشد را به استحضار شهروندان محترم رسانده می شود:
مولفه های اجتماعی فضای شهری
انسان موجودی است اجتماعی و شهر بستری است که انسان روابط اجتماعی خود با دیگران را در آن تجربه می کند. فضاهای شهری در واقع فرصتی را فراهم می آورند، تا شهروندان رفتارهای خود با دیگران را منعکس نمایند. اگر بپذیریم که بخش مهمی از برخوردهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری اتفاق می افتد، در آن صورت نقش فضاهای پیاده در تقویت بنیان های اجتماعی و فرهنگی شهر غیرقابل انکار است.
برایند انعکاس رابطه اجتماعی و فرهنگی انسان در فضای شهری زمینه بروز کمال مدنی را در شهروند موجب می گردد.
نقش محورهای پیاده در ارتقای کیفیت محیط شهری شهرکرد
پیاده راه ها معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که می توانند شور و نشاط و سر زندگی را به محیط شهرها آورده، مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشویق نموده و در نتیجه، پایداری مراکز شهری را تضمین کنند.
احیاء هویت تاریخی شهر به وسیله تلفیق ابعاد کالبدی محدوده خیابان مورد نظر با ارزش های اجتماعی و فرهنگی ، ضمن بهبود نگاه شهروند به فضای شهری انسان مدار ، رضایتمندی و لذت تعامل اجتماعی وی را سبب می شود.
محتوا بخشی به حضور فرهنگی مردم در یک فضای دلنشین و اجتماع پذیر (پیاده) مختص شهروند ، از جمله رویکردهای رشد هوشمند و توسعه پایدار تلقی می گردد. امنیت حضور در یک فضای خاص پیاده از مظاهر مهم سرمایه های اجتماعی بوده که پایداری اجتماعی را نوید می دهد. محدوده ی مورد نظر خیابان ملت ، به عنوان راسته ی اقتصادی ، اجتماعی و تاریخی قابلیت بازآفرینی و به روزرسانی ، از طریق ایجاد یک فضای پیاده و پایدار شهری را در خود دارد.
در ماده ۳۴ وظایف شورای اسلامی شهرها آمده است: بررسی و تأیید طرح های هادی، جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
در همین راستا، موضوع پیاده راه نمودن خیابان ملت (حدفاصل میدان ۱۲ محرم تا چهارراه بازار) از سوی رئیس وقت شورای دوره چهارم و کمیسیون شهرسازی شورا در جلسه عمومی شماره ۳۷۹ مورخ ۲۱/۵/۹۶ مطرح می شود. در نهایت ضمن اینکه کلیات طرح پیاده راه مورد توافق همگی اعضاء محترم شورا قرار می گیرد، مقرر می شود: طرح جهت طی مراحل اداری از طریق تشکیل جلسات کارشناسی، کمیته یا کارگروه های تخصصی و دستگاه های ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی) و شورای ترافیک و اخذ نظریات کسبه محدوده مورد نظر ، سپس بصورت لایحه ای کامل جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تسلیم شود.
این مأموریت پس از ابلاغ شماره ۹۵۴/۱/۹۶ مورخ ۲۴/۵/۹۶ توسط شهرداری اجرا و مصوبات مربوط به پیاده راه به شرح زیر اخذ گردید:
۱- مصوبه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان شهرکرد به ریاست فرماندار وقت جناب آقای ملکپور قبل از این در تاریخ ۱۷/۳/۹۶ اخذ شده بود.
۲- مصوبه ستاد بازآفرینی شهری استان قبل از این در تاریخ ۱۷/۴/۹۶ اخذ شده بود.
۳- مصوبه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مورخ ۲۸/۶/۹۶ به ریاست فرماندار وقت جناب آقای ملکپور
۴- مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ ۳/۸/۹۶
۵- مصوبه جلسه کارگروه تخصصی سلامت استان مورخ ۴/۸/۹۶
۶- مصوبه کمیته کار کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرکرد مورخ ۱۰/۶/۹۷
۷- موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ کمیسیون ماده پنج، تلفیقی طرح های تفصیلی نافچ، لردگان و شهرکرد مطرح شد. با توجه به زمان جلسه و بدلیل اهمیت موضوع، مقرر گردید در جلسه آتی مطرح گردد.
————
اشاره و تأکید شده است بر اینکه طرح پیاده راه ملت مصوبه شورای اسلامی شهر را ندارد:
بدیهی است، کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی ، طرح های شهری ارائه شده را از نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگویی به نیازهای محلی، آن را به تصویب می رساند، در حالیکه شورای اسلامی شهر آن قسمت از نقشه های طرح تفصیلی مصوب را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهد آور و یا امکان پذیر است، با توجه به اولویت ها و خصوصا” تأمین منابع مالی برای اجرا، تصویب می نماید.
بنابراین طرح پیاده راه تمامی مراحل قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح گذرانده، اکنون در کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی موضوع در حال بررسی است. پس از تصویب کمیسیون ماده ۵، موضوع در صحن شورا جهت تصویب برای اجرا مطرح خواهد شد. همانطور که در ماده ۳۴ وظایف شورای اسلامی شهر آمده است.
سوال شده است چرا خیابان ملت و چرا محدوده چهارراه بازار تا میدان ۱۲ محرم؟
شهری که با گذشته اش پیوند نداشته باشد، از هویت تهی خواهد شد. هویت یک شهر، در فرهنگ ، سنت ها و آثار تاریخی به جا مانده از گذشتگان معنا پیدا می کند. بدیهی است که ، در احیاء حافظه تاریخی شهرکرد، مداخله باید بتواند بین گذشته و نیاز حال و آینده، بروز رسانی شده ، آمیختگی اجتماعی و کارکردی مطلوب برقرار نماید.
مجموعه ای از اجزاء و عناصر بازار، اماکن تاریخی، مساجد، حمام و سکونت در پیرامون آنها، در قالب کالبدی پراکنده در شمال و جنوب محدوده مورد اشاره ، بافت قدیم و سنتی شهرکرد را شکل داده است. این اجزاء شاهدان عینی تمدن گذشته شهر و سمبل تاریخی زندگی شهری در شهرکرد محسوب می شوند که ضرورت احیاء و حفظ این منابع با ارزش جهت هویت بخشی به تاریخ شهر و به وسیله انسجام بخشی بین آن ها بسیار محسوس است.
انسجام اجتماعی این عناصر و دانه ها ، در محدوده بافت قدیم شهرکرد و در حوزه پیرامونی محدوده ی مورد اشاره ، در سایه نهاده های تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی شکل گرفته است که وضعیت منحصر به فردی به این محدوده از خیابان ملت داده است.
ویژگی عمده طراحی شهری در بافت های قدیم و تاریخی ، برقراری ارتباطی پیوسته بین بناهای تاریخی است. ارزش واقعی هر یک از این بناهای تاریخی نیز بسته به ارزش زنجیره ای مجموعه است. کوچه کلاه مال ها ، نمدمال ها ، نجارها ، تالار آینه ، بارگاه امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) ، مجموعه میدان امامزاده ، حمام و مسجد امام صادق (ع) ، حوزه علمیه ، میدان چهارکارخانه ، مسجد جامع ، سقاخانه ارباب میرزا و بازار در کلیت خود، تاریخ را در مرور خود دارد.
خیابان ملت به ویژه حدفاصل چهارراه بازار تا میدان ۱۲ محرم آن، جزء سرمایه های شهر شهرکرد است که ارزش های بسیار والای اقتصادی، اجتماعی و تاریخی برخوردار است.
اهمیت مزایای اجتماعی پیاده راه ملت
– صیانت از حقوق اجتماعی شهروند از حضور وی در شهر.
– رعایت حریم فیزیکی فردی در فضای فیزیکی جمعی در مناطق پر رفت و آمد شهر.
– تقویت زندگی اجتماعی در یک فضای اجتماع پذیر و امن شهری.
– با توجه به ماهیت اجتماعی انسان، حس همگرایی و تعامل با دیگران تقویت می شود.
– افزایش شور و نشاط و سرزندگی که موجب کاهش بخشی از افسردگی های فردی و اجتماعی می شود.
– بهبود سطح سلامت روحی و روانی در یک فضای سلامت محور شهری.
– حضور محتوایی مردم موجب افزایش غرور شهروندی و ملی می گردد.
– صرف اوقات فراغت شهروند در فضایی آرام و امن با طعم خرید.
– حضور و ماندگاری بیشتر گردشگر شهری
اهمیت مزایای اقتصادی پیاده راه ملت
– بهبود اقتصاد و رونق کسب کار.
– افزایش ساعات کار و فعالیت بازار به دلیل حضور طولانی و بیشتر مردم.
– تناسبات فضای پیاده با فعالیت های اقتصادی و بازار.
– درآمد حاصل از حضور گردشگر تقویت می گردد.
– اعتماد سازی در بهبود سرمایه گذاری تقویت می شود.
– محرکی خواهد بود برای توسعه ساخت و ساز.
– احیاء بافت قدیم سرعت می گیرد.
اهمیت مزایای زیست محیطی پیاده راه ملت
– کنترل و تغییر جهت دادن ترافیک و نبود وسایط نقلیه موتوری، کاهش آلایندگی را برای شهروند به دنبال دارد.
– افزایش امنیت حضور همگان از جمله سالمندان و کودکان در یک فضای پیاده و امن.
– ایجاد هوای سالم، سلامت جسمانی ، روحی و روانی شهروند.
اهمیت مزایای کالبدی پیاده راه ملت
– بهبود تصویر ذهنی شهروند از حافظه تاریخی شهر.
– تقویت حس تعلق از طریق برقراری ادارک متقابل بین انسان و مکان.
– برند شدن محور به عنوان یک مکان ویژه در مقایسه با دیگر محورها.
– مکانی برای برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی (جشن ها و سوگواری ها).
– محلی برای برگزاری جشنواره های سالانه محلی.
– محلی برای استقرار المان های هویت بخشی تاریخی ، ملی و محلی.
– محلی برای فعالیت های جمعی بازار از جمله سفره های جمعی در مناسبت های مختلف.

لذا اجرای این طرح با مشارکت شهروندان گرامی، می تواند در راهبرد فضایی توسعه پایدار در سطح منطقه ای و محلی نقش کلیدی در احیاء بافت قدیم مرکز استان ایفا نماید.
روابط عمومی شهرداری شهرکرد

چاپ چاپ