قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان تعیین تکلیف می شوند
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان تعیین تکلیف می شوند...

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان:
قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان تعیین تکلیف می شوند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار داشت: قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان در اسرع وقت تعیین تکلیف می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان؛ ایرج احمدی با تاکید بر اینکه زمین‌های شهرکهای صنعتی نباید محلی برای دلال‌بازی باشد تصریح کرد: با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرکهای صنعتی هزینه های زیادی انجام گردیده بنابر این نباید زمین های این شهرک توسط عده ای معطل شوند.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شهرکهای موجود و فعال استان اولویت نخست شرکت شهرکهای صنعتی می باشد و در این راستا قرارداد زمین های واگذار شده که هیچ گونه اقدامی بر روی آنها صورت نگرفته است فسخ خواهند شد.
احمدی اظهار داشت: طبق شاخص های اعلامی از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی زنجان مکلف به تعیین تکلیف و فسخ ۲ هکتار از زمین های بلا اقدام در شهرکهای صنعتی بود که ما امسال ۳/۸ هکتار از زمین ها را فسخ و خلع ید کریده ایم. همچنین ۲۵ فقره قرارداد نیز برای تنفیذ فسخ به مراجع قضایی استان ارجاع گردیده است.
وی افزود: ظرف هفته آینده نیز ۳۲ فقره قرارداد در جلسه هیات حل اختلاف و داوری شرکت رسیدگی و تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت موجود در شهرکها برای ایجاد واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد و در نتیجه میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها و نیز ساخت وساز واحدهای صنعتی به دقت رصد و کنترل می شود و اگر چنانچه اقدامی از سوی طرفین قرارداد بر روی زمین خریداری شده صورت نگیرد، بر اساس ضوابط و قوانین موجود نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام می گردد.

چاپ چاپ