- citypr.ir - http://www.citypr.ir -

جمع آوری سوختهای غیر مجاز از سطح شهر زاهدان نیاز به همکاری همه جانبه ی دستگاه های ذیربط دارد

در هفته گذشته بیش از ۴۰ گالن از انواع سوختهایی که توسط دستفروشان در حاشیه ی خیابانهای شهر فروخته می شدند جمع آوری شده است .
به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل ؛ مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری زاهدان بیان داشت : به دنبال شکایتهای فراوان مردمی و درخواستهای شهروندان محترم پیگیری در خصوص جمع آوری سوخت های غیر مجاز از طریق مراجع ذیصلاح صورت گرفت و پس از عدم دریافت پاسخ مناسب ، این سازمان براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها راسا نسبت به صدور اخطاریه های کتبی به متخلفین اقدام نمود و پس از آن از طریق اجرائیات خود جهت جمع آوری اینگونه دستفروشان بدلیل ایجاد سد معبر اقدام لازم را به عمل آورد .
وی افزود : در این اقدام بیش از ۴۰ گالن از انواع سوختها (گازوئیل و بنزین) از سطح شهر جمع آوری شده است .
وی با بیان اینکه زاهدان شهری مرزی است و در تمامی شهرهای مرزی کشور وضعیت فروش سوخت توسط دستفروشان وجود دارد گفت : با توجه به اینکه جمع آوری آنها برای نیروهای این سازمان کاری بسیار خطرناک می باشد اما این اقدام فقط به جهت رفاه حال شهروندان عزیز انجام می شود .
رحمت زهی با اذعان به اینکه این اقدام نمی تواند عامل پیشگیرانه ی جدی از ادامه ی فعالیت این گونه مشاغل باشد افزود : بیشتر این دستفروشان دارای منابع عظیم سوخت در منازل شخصی خود هستند و این سازمان مجوز ورود به منازل مردم را برای جمع آوری آنها ندارد لذا به جهت حذف این معضل از سطح شهر زاهدان بایستی تمام ارگانها و دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند .