معاون برنامه ریزی شهرداری اراک:

نقش بسزای فن آوری و اطلاعات و مدیریت داده ها در مدیریت شهری...

تاریخ انتشار: 08 جولای 2014 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

نادر اخوان معاون برنامه ریزی شهرداری اراک در این راستا اظهار داشت:امروز بهره گیری از دانش های نو و فن آوری اطلاعات و مدیریت داده ها نقش بسزایی در مدیریت شهری دارد که شهرداری اراک نیز از این امر مستثنی نبوده و برای استفاده از این موضوع اقدام به راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در بحث دبیرخانه، گردش مکاتبات و اتصال مناطق و سازمان های تابعه به سیستم مذکور نموده است.
وی در ادامه افزود: راه اندازی سیستم های الکترونیکی حسابداری اموال و انبار، اعتبارات، صدور پروانه ساختمانی و اسکن سوابق آن، تسهیل دسترسی به پرونده های حقوقی با استفاده از نرم افزار حقوقی از جمله اقدامات شهرداری در راستای این مهم بوده است.
اخوان با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری در حوزه فناوری و اطلاعات تصریح کرد: صدور مفاصا حساب خودرو از طریق واگذاری به بخش خصوصی و تهیه زیرساخت و نرم افزار آن نیز توسط شهرداری به دفاتر پیشخوان صورت گرفته و شهروندان با مراجعه به این دفاتر می توانند مفاصا حساب خودرو و عوارض سالیانه خود را پرداخت نمایند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین شهرداری شرایطی را فراهم نموده که با ارسال دو مولفه شناسه قبض و پرداخت برای فیش های صادره، پرداخت عوارض و موارد مذکور با سهولت بیشتر میسر شده است. شایان ذکر است که این فرآیند با ایجاد شرایطی ویژه در فضای مجازی اینترنت نیز ممکن شده است.
معاون برنامه ریزی شهرداری اراک با بیان این مهم که کسبه نیز در پرداخت عوارض کسب و پیشه نیز از این سیستم راه اندازی شده استفاده خواهند کرد، افزود: همچنین شهرداری اراک در نظر دارد تا به منظور تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساختمانی، این امر را به بخش خصوصی واگذار نماید و در حال حاضر رایزنی های اولیه این اقدام صورت گرفته و انشاء اله در سال جاری این مهم صورت خواهد گرفت.
اخوان در پایان سخنان خود اظهار داشت: اجرای سیستم های دوربین کنترل سرعت، نصب سیستم تاکسیمتر مجهز به GPS و تهیه کارت الکترونیک شهروندی از جمله اقدامات شهرداری در بحث فن آوری و اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیک شهرداری اراک به شهروندان می باشد که امید است همگان با پیشرفت فناوری این اقدامات نیز گسترده تر شود.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.