شهردار منطقه شش خبر داد؛

احداث مرکز مکانیزه پردازش پسماند خشک در منطقه ۶

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه شش از احداث مرکز مکانیزه پردازش پسماند خشک در قلب پایتخت خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت محل بازیافت و تفکیک زباله در مرکز شمال شهر تهران و قرارگیری آن در مجاورت فروشگاه بزرگ شهروند و پایانه بیهقی که روزانه مسیر تردد هزاران شهروند بوده، ساماندهی به وضعیت تفکیک زباله و زیبایی بصری آن ضرورت داشته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضا دهداری پور گفت: با طراحی و احداث ایستگاه بازیافت ظرفیت مرکز مکانیزه پردازش پسماند خشک منطقه برای تفکیک زباله خشک به ۵ تا ۶ تن در ساعت می رسد که به معنای افزایش ۳ برابری سرعت پردازش زباله است.

شهردار منطقه شش با بیان اینکه با این راندمان حجم زباله های منطقه کاهش یافته و نگهداشت شهر با کیفیت بهتری ممکن می شود، گفت: این پروژه دو منظوره با زیربنای ۲۳۵۰ مترمربع با سازه اسکلت فلزی، دارای یک سالن تفکیک و بازیافت زباله و سه طبقه اسکان کارگری با امـکانات رختشـورخانه، حمـام و سرویس بهداشتی و سالن های استراحت طراحی شده است.

دهداری پور توضیح داد: با توجه به اینکه بالغ بر ۴۰ نفر در این ایستگاه فعالیت دارند محل اسکان کارگری نیز برای آن طراحی و احداث شده است.

چاپ چاپ