- citypr.ir - http://www.citypr.ir -

افتتاح ” ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی” در منطقه۲۱

ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی منطقه ۲۱ با حضور پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، محمدرضا سالمی معاون حمل ونقل و ترافیک این منطقه ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف از افتتاح “ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی” ساماندهی ادارات اتوبوسرانی و تاکسیرانی منطقه۲۱ و همچنین نظارت هر چه بیشتر در زمینه مسایل مربوط به حمل و نقل عمومی و کسب رضایت خاطر شهروندان در زمان مراجعات حضوری بوده است.
وی با اشاره به افتتاح “ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی” با حضور پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: مکان استقرار “ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی”، در ضلع جنوبی پارک آموزش منطقه۲۱ بوده و افتتاح این ساختمان جدیدالاحداث منجر به ایجاد فضاهای آموزشی بیشتری در اختیار معاونت حمل و نقل ترافیک ورودی غربی پایتخت شد.
لازم به ذکر است؛ طبق برنامه ریزی ها و روند پیشرفت مطلوب فیزیکی “ساختمان مدیریت حمل ونقل عمومی”، این ساختمان زودتر از موعد تعیین شده و در نیمه دوم فروردین ماه۹۸ به بهره برداری رسید.