تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - اخبار

بهره گیری از نوآوری و خلاقیت نیروهای دانشجویی در قلب پایتخت...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه شش با اشاره به بهره مندی از توان و ظرفیت نیروهای دانشجویی در قلب پایتخت گفت: نوآوری و خلاقیت نیاز شهر بوده و دانشجویان با نیرو و انگیزه ای که برای فعالیت دارند می توانند بسیار کمک کننده باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضا دهداری پور به ارتباط خوب مدیریت شهری منطقه با دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: با توافقاتی که صورت گرفته بسیاری از پروژه های زیباسازی قلب پایتخت به بدنه دانشجویی سپرده شده است.

او به رنگ امیزی دیواره های بزرگراه های منطقه اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از طرح های هنری دانشجویان این طرح ها تایید و توسط خود دانشجویان اجرایی شد.

شهردار منطقه شش در همین راستا به برنامه ریزی های صورت گرفته برای حضور بدنه دانشجویی کشور در پروژه های شهری خبر داد که نیازمند دانش روز مراکز علمی است.

چاپ چاپ