مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

مهمترین رویکرد برنامه توسعه فناوری اطلاعات، توجه به یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی است...

تاریخ انتشار: 16 جولای 2014 - اخبار, اخبار شوراها, از سراسر ايران
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان اظهار داشت: مهمترین رویکرد برنامه دوم ۵ ساله توسعه فناوری اطلاعات، توجه به یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، همایون یزدان پناه با بیان این مطلب گفت: برای تحقق شهرداری الکترونیک برنامه اول ۵ ساله توسعه فناوری اطلاعات تنظیم شد.
وی افزود: برنامه اول ۵ ساله توسعه فناوری اطلاعات حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به تهیه و تدوین برنامه دوم ۵ ساله توسعه فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به تغییرات فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است برنامه ریزی فناوری اطلاعات مورد بازنگری قرار گیرد.
یزدان پناه خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه ۵ ساله فناوری اطلاعات مورد بازنگری قرار گرفت و برنامه دوم تهیه و تنظیم شد.
وی اظهار داشت: مهمترین رویکرد برنامه دوم ۵ ساله توسعه فناوری اطلاعات، توجه به یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی است.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.