اصولHse   بعنوان یک باور و الزام باید در سازمان نهادینه شود
شهردار منطقه یک در جلسه مميزي خارجي HSE :

اصولHse بعنوان یک باور و الزام باید در سازمان نهادینه شود...

تاریخ انتشار: ۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - اخبار شهرداری ها, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(hse (و اهمیت به آن باید بعنوان یک الزام و باور سازمانی در همه بخش های معاونت ،نواحی، ادارات شهرداری منطقه یک نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جلسه آغاز ممیزی خارجی hse در منطقه که با حضور اعضای تیم سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران، معاونان ، شهرداران نواحی و مدیران شهری این منطقه برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: رعایت اصول hse در اداره شهر یک الزام قابل توجه است که جدا از تمدید گواهی آن ، مدیریت شهری منطقه یک به دنبال تبدیل این اصول به باور سازمانی بعنوان بخش مهم امور است تا همه مسئولین و کارمندان با رفع عدم انطباق ها به شرایط ایده آل نزدیک شوند .
وی منطقه یک را با وجود ویژگی های اکولوژیکی ، رود دره ها، باغ موزه ها و فضاهای دیپلملتیک ، منطقه ای ویژه دانست که برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند تغییر رویکرد سرمایه گذاری از مسکن به گردشگری و خدمات است.
موسوی افزود: بافت های فرسوده منطقه اگر چه در سطح گسترده ای نیستند ولی همین مقدار نیز با نظام متکی بر دانش و رعایت اصول زیست محیطی نیازمند بازآفرینی است .
شهردار منطقه یک با اشاره به رود دره های این منطقه تصریح کرد: حاشیه رود دره ها نیازمند توجه بیشتر موارد hse است چرا که هر نوع حادثه و اتفاق در مسیر رودخانه ها تهدید برای شهر تهران است.
وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات اجرا شده، ارتقاء جایگاه واحد hse در حد یک معاونت است به طوری که پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بدون تایید hse امکان پذیر نیست و رعایت موارد hse در قراردادها و پروژه های اجرایی منطقه امروز یک الزام است.
این مقام مسئول نظارت بر گودهای پر خطر، کارگا ه های فعال و غیر فعال ساختمانی، استاندارد سازی تاور کرین ها را از دیگر موارد مورد توجه واحد hseدانست که باید با نظارت مستمر رصد شوند.
موسوی کاهش مصرف کاغذ، ارتقاء انرژی های تجدید پذیر و جایگزین کردن آنها به جای استفاده از سوخت های فسیلی ، آموزش پیمانکاران برای رعایت اصولhse در مراحل کار را از دیگر اقدامات اجرایی عنوان کرد.

چاپ چاپ